Sökning: "kontakten"

Visar resultat 21 - 25 av 1246 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 21. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 2. 22. Ett träningens fält på Instagram? En kvalitativ studie om hur delningen av träningsrelaterade inlägg kan förstås

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Wyckman; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; träning; kapital; fält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund Uppsatsens författare har iakttagit ett beteende där vissa användare av den sociala plattformen Instagram frekvent delar med sig av träningsrelaterade inlägg vilka rent av hos vissa utgör en dominerande del av alla deras inlägg. Är det enbart ett genuint intresse av träning som motiverar beteendet eller finns det andra medvetna eller undermedvetna skäl till att detta görs som med hjälp av sociologiska teorier kan förstås? Syfte Syftet med uppsatsen är att försöka skapa en förståelse för vad det är som gör att en del personer vill dela sina träningsrelaterade inlägg på Instagram, vilka drivkrafter som ligger bakom och på vilket sätt kan man förstå beteendet i relation till begrepp såsom habitus, kapital och fält. LÄS MER

 3. 23. Vem är jag på Tinder? -En kvalitativ studie om svenska ungdomars uppfattningar om självrepresentation på dejtingsajten Tinder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Julia Stefansdottir; [2020]
  Nyckelord :Gender; online-dating; poststructural feminism; profile; self-representation; social; Genus; online-dejting; poststrukturalistisk feminism; profil; självrepresentation;

  Sammanfattning : Dejtingmarknaden för ungdomar idag kan ske likaväl genom ett fysiskt möte ute på krogen som genom en spontan “gillning” via en app. Vi människor utvecklar metoder för att presentera oss på det mest attraktiva sättet för potentiella partners oavsett om det handlar om att redigera en bild eller stå framför spegeln i timmar. LÄS MER

 4. 24. Sjöbefälsstudenter och internet : En enkätundersökning om sjöbefälsstudenters syn på internet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Carl Bruce; Niclas Christenson; [2020]
  Nyckelord :The internet; students of nautical science and marine engineering programmes; communication; mental health; social isolation; internet; sjöbefälsstudenter; kommunikation; mental hälsa; isolering;

  Sammanfattning : När sjöbefälsstudenter under flertalet perioder befinner sig på fartygsförlagd utbildning innebär det en stor omställning jämfört med livet i land. En tydlig skillnad är möjligheten till kommunikation med nära och kära och då framförallt tillgången till internet. LÄS MER

 5. 25. Kollektivtrafiken - en utsatt arbetsmiljö? : -En kvalitativ studie om organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Persson; Malin Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Organisatorisk och social arbetsmiljö; Ensamarbete; Hot och våld i arbetet; Socialt stöd; KASAM; Krav- kontroll- stödmodellen; Emotionellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur arbetstagare i kollektivtrafiken upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Uppsatsen avser att bidra till en fördjupad förståelse för om de upplever sig speciellt utsatta eftersom de arbetar ensamma utan kollegor. LÄS MER