Sökning: "kontaktledningsmatning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kontaktledningsmatning.

  1. 1. Val av spänning och frekvens i den svenska järnvägens kontaktledningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

    Författare :Torkel Höglund; [2018]
    Nyckelord :15 kv 16? hz; 25 kv 50 hz; banelektrifiering; haparandabanan; järnvägsfordon; kontaktledningsmatning; kostnadseffektivisering; kraftförsörjning; lok; motorvagn; omformare; omformarstation; omriktare; ostlänken; svc-filter; traktionsmatning; öresundsbron; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : For historical reasons, Swedish railways use 15 kV/16? Hz overhead contact lines for train traction, while the most common standard worldwide is 25 kV/50-60 Hz. This leads to higher investment costs for railway conversions and expansions, and to greater energy losses in the distribution of electricity to the trains. LÄS MER