Sökning: "kontamination"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet kontamination.

 1. 1. Regnvatteninsamling : Vattenbesparingspotential i svenska förhållanden med fallstudie i Järlåsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lina Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :rainwater; rainwater harvesting; water resource management; water saving efficiency; WSE; water conservation; domestic water supply; rainwater system; Regnvatten; resursförbrukning; regnvatteninsamling; vattenbesparingspotential; vattenbesparing; vattenförsörjning; system för regnvatten;

  Sammanfattning : Vattenbesparing och alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet har blivit mer aktuellt de senaste åren med torka. Regnvatteninsamling för hushållsanvändning används redan på många platser runtom i världen men är begränsad i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. Utformning och dimensionering av bannära avisning vid rullbana 3 på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Jonsson; Maria Wall; [2020]
  Nyckelord :Arlanda Airport; Swedavia; Avisning; Remote De-icing; Simulering; Arena; Logistik; Flygplatslogistik;

  Sammanfattning : Vid kallt väder behöver flygplan avisas innan start, för att säkerställa att kontamination i form av snö eller is inte förekommer på flygplanet. Syftet med avisning är att säkerställa flygplanets flygförmåga, då kontamination försämrar aerodynamiken. LÄS MER

 3. 3. Bidrar lokala avfuktare till en kontrollerad miljö för sterilt material?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susan Johansson; [2020]
  Nyckelord :Humidity; sterile storage; microbiological contamination; microbiological growth; patient safety; Luftfuktighet; sterila förråd; mikrobiologisk kontamination; mikrobiologisk tillväxt; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion Hög luftfuktighet har i flera år orsakat problem i sterilförråd på svenska sjukhus. Sterila förpackningar ska enligt standard förvaras i en temperatur på 22±3 ˚C och i en luftfuktighet på 30-70 %. För att relativt enkelt och kostnadseffektivt få bukt med fuktighetsproblemet installeras avfuktare. LÄS MER

 4. 4. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 5. 5. Propofols väg till patienten : Anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elin Cederqvist; Mattias Torsson; [2020]
  Nyckelord :aseptic; compliance; drug administrating; nurse anaesthetist; perceptions; anestesisjuksköterska; aseptik; följsamhet; läkemedelsadministrering; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: tidigare forskning visar på flera risker vid läkemedelshantering inom anestesi som resulterar i smittspridning vilket orsakar vårdrelaterade infektioner. Detta leder till lidande för patienter samt förlängda vårdtider och därmed ökade vårdkostnader. LÄS MER