Sökning: "kontantbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet kontantbranschen.

 1. 1. Swish-betalningar och oredovisade intäkter : Hur applikationen kan integreras i skattesystemet för att bli en tillförlitlig betalningsmetod

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Stina Waldmann; Danielle Tholander; [2016]
  Nyckelord :Swish; Swish-applikationen; Swish-betalningar; skattefusk; oredovisade intäkter; skatteundandragande; Skatteverkets kontrollverktyg;

  Sammanfattning : Swish är en relativt ny betalningsmetod som i dagsläget används som ett alternativ till kontant-och kortbetalningar. Det är främst företagare inom kontantbranschen som använder appen som betalningsmetod.Försäljning inom kontantbranschen sker vanligtvis mot kontant-eller kortbetalning där försäljningsbeloppet oftast är ett ringa belopp. LÄS MER

 2. 2. Skattebrott inom kontantbranschen : - i form av svart arbetskraft och oredovisade intäkter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alma Dedic; Ibrahim Ölcer; [2014]
  Nyckelord :Skattebrott; Svartarbete; Oredovisade intäkter.;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 2014-06-10Författare: Dedic Alma, 920213 & Ölcer Ibrahim, 920301Handledare: Ulla PetterssonNivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, EST, Mälardalens HögskolaNyckelord: Skattebrott, Svartarbete, Oredovisade intäkter.Titel: Skattebrott inom kontantbransch - i form av svartarbetskraft och oredovisade intäkterFrågeställning: • Hur arbetar Ekobrottsmyndigheten med hjälp av Skatteverket ochSkattebrottsenheten med att förhindra svartarbete och oredovisade intäkter i kontantbranschen? • Vad anser Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket vara anledningarna till svartarbete och oredovisade intäkter?Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur Sveriges Ekobrottsmyndighet med hjälp av Skatteverket och Skattebrottsenheten arbetar för att bekämpa skattebrott i form av svartarbete och oredovisade intäkter inom kontantbranschen. LÄS MER

 3. 3. Kassaregisterlagen : Vilka effekter har lagen medfört?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Paul Benjamin; Jonas Carlsson; [2012]
  Nyckelord :kvitto; kontanter; kontantbranschen; restaurangbranschen; Kassaregisterlagen; kassaregister; bokföringsbrott; skattebrott; ekonomisk brottslighet; skatteförfarandelagen; skattebortfall; detaljhandel;

  Sammanfattning : Kontantbranschen utgörs av näringsidkare som genom kontant betalning ellerkortbetalning säljer varor och tjänster, till exempel matvarubutiker, restauranger,kaféer, bilmekaniker, frisörer, torg- och marknadshandel. Kontantbranschen ärdrabbad av en mängd allvarliga problem såsom bokföringsbrott och skattefusk. LÄS MER

 4. 4. Kontantbraschen : Revisorers och redovisningskonsulters syn på införandet av kassaregisterlagen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Emilie Fjellman; André Lundgren; [2012]
  Nyckelord :Kontantbranschen; kassaregister; revisorer; redovisningskonsulter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effektiv skattekontroll : Personalliggare & Kassaregister

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Daniel Sedighha; [2011]
  Nyckelord :Effektiv skattekontroll; rättssäkerhet; personalliggare; kassaregister; kontrollbesök; kontrollavgift;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka omeffektiviteten utmanar rättssäkerheten vid skattekontrollen i kontantbranschen.Jag undersöker om lagstiftaren har tagit hänsyn till näringsidkarensgaranterade rättigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR)vid införande av skattekontrollagen. LÄS MER