Sökning: "kontinuitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet kontinuitetsprincipen.

 1. 1. Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Dahlin Kretz; [2018-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn i vårdnadstvister lider ökad risk att utsättas för barnmisshandel och upp emot 84 % av barnen i vårdnadstvister har utsatts för våld eller övergrepp. Vikten av att hantera våld i nära relation är därmed av central betydelse vid hanteringen av vårdnadsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitetsprincipen i praktiken - Hur tillämpas den familjerättsliga kontinuitetsprincipen i tingsrätterna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnad; barnets bästa; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om vad som utgör barnets bästa är ständigt föremål för diskussion. Den här uppsatsen tar sikte på att förklara kontinuitetsprincipen i teori respektive praktik. Praktik i denna uppsats mening avser hur tingsrätter runt om i landet har tillämpat principen i vårdnadstvister. LÄS MER

 3. 3. ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA : En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Iiro Panula; Pontus Edvinsson; [2018]
  Nyckelord :makt; status; gruppdynamik; sequence shot; kontinuitetsklippning; karaktärer; en tagning; klippning; filmklippning; bildval.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. LÄS MER

 4. 4. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Köp, gåva eller mittemellan? – En studie om fångesklassificering och kontinuitetsprincipen vid underprisöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Brohall; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Gåva; Fångesklassificering; Kontinuitetsprincipen; Underprisöverlåtelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kontinuitetsprincipen och fångesklassificering har ofta ett direkt samband. Att en överlåtelse klassificeras som gåva medför i regel att inkomstbeskattning kan underlåtas när en tillgång överlåts och att mottagaren övertar obeskattat värde i enlighet med kontinuitetsprincipen. Vid underprisöverlåtelser enligt reglerna i 23 kap. LÄS MER