Sökning: "kontrabas"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet kontrabas.

 1. 1. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER

 2. 2. Uppförandepraxis Bottesini : Hur spelade egentligen 1800-talsvirtuosen Giovanni Bottesini kontrabas?

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Loke Underdal; [2022]
  Nyckelord :Giovanni Bottesini; kontrabas; uppförandepraxis; solo; sensträngar; 1800-talet;

  Sammanfattning : Den italienska kontrabasisten Giovanni Bottesini (1821-1889) är fortfarande mycket inflytelserik i dagens musikliv. Hans musik framförs regelbundet, och en viktig del av standardrepertoaren för kontrabasister. Bottesini anses vara världens kanske främste kontrabassolist genom tiderna, men hans spelstil har sällan problematiserats. LÄS MER

 3. 3. Musicerandets djävulska paradox : Det abstrakta kroppsarbetet samt den delade sårbarheten

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ulla Margareta Ryman; [2022]
  Nyckelord :Practical knowledge; music; orchestra; phenomenology; paradox; bodily work; vulnerability; Mozart; double bass.; Praktisk kunskap; musik; orkester; fenomenologi; paradox; kroppsarbete; sårbarhet; Mozart; kontrabas;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän, skriven i en form skapad på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola, undersöker jag min kroppsliga erfarenhet av att spela kontrabas i en orkester. Den egna erfarenhet som gestaltas är en berättelse om ett framförande av Mozarts trettiofemte symfoni inför en tom salong med livestreamande videokameror i pandemins början. LÄS MER

 4. 4. Beat Tracking of Jazz Instruments : Performance of Beat Tracking Algorithms on Jazz Drums and Double-Bass

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Svanström; Linnéa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Music information retrieval MIR ; Beat tracking; Jazz; Single instrument recordings; Algorithm evaluation.;

  Sammanfattning : Beat tracking is a common research area within music information retrieval (MIR). Jazz is a musical genre that is commonly rich in rhythmical complexity, which makes beat tracking challenging. The aim of this study is to analyze how well beat tracking algorithms detect the beats of jazz instruments. LÄS MER

 5. 5. Kontrabasen - Min kropp, min röst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Boel Mogensen; [2021-09-22]
  Nyckelord :Basal kroppskännedom; Kontrabas; Övningsmetodik; Vokalmetodik; Scennärvaro; Självförtroende; Ergonomi;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskas instrumentalistens identitet i sambandet mellan sångröst, kropp och instrument. Arbetet ramas in av två soloframträdanden på kontrabas och sång, ett i början av processen och ett i slutet. De analyseras och jämförs. LÄS MER