Sökning: "kontraheringsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kontraheringsplikt.

 1. 1. Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring - En undersökning av småföretagares rätt till försäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; kontraheringsplikt; småföretagare; Ds 2005:42; företagsförsäkring; insurance law; duty to contract; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A duty to contract involves an obligation to enter into an agreement, and there-fore constitutes an exception from the principle of contractual freedom. A duty to contract exists in the Insurance Contracts Act and stipulates an obligation for insurance companies to enter into an agreement with an individual who wants to acquire a consumer- or personal insurance, unless there are special reasons precedent to refuse such insurance. LÄS MER

 2. 2. Försäkringsplikt enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Spaak; [2018]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; försäkringsplikt; självförsäkrare; entreprenadförsäkring; försäkring; kontraheringsplikt; kontraheringstvång; AB 04; entreprenad; entreprenören; beställaren; riskfördelning; allriskförsäkring; ansvarsförsäkring.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den riskfördelning som AB 04 föreskriver anses utmärka sig i förhållande till andra standardavtal som tillämpas utanför byggbranschen. Entreprenören anses ha ett osedvanligt strängt ansvar som dessutom sträcker sig över en lång tid, samtidigt som reklamationstiden är relativt kort. LÄS MER

 3. 3. Avbrutna offentliga upphandlingar : Ett oförutsebart område inom upphandlingsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Wahlbäck; [2017]
  Nyckelord :Avbrutna upphandlingar; Sakliga skäl; LOU; Avbrytandeinstitutet; Avbrytandebeslut;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att upphandlingslagstiftningen inte stadgar någon kontraheringsplikt är det upp till den upphandlande myndigheten att välja hur en upphandling avslutas. Ett sätt att avsluta en upphandling är genom att avbryta den. LÄS MER

 4. 4. Kontraheringsplikt och personförsäkring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Spaak; [2016]
  Nyckelord :Allmän avtalsrätt; försäkringsrätt; försäkringsavtalsrätt; Kontraheringsplikt; personförsäkring; försäkring; försäkringsavtalslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The freedom of contract-principle has been a standard rule within the general contract law for quite some time. The principle was strongly supported by the liberals’ point of view and its importance grew during the liberalistic era. LÄS MER

 5. 5. Kan aktieägaravtal som saknar aktiebolagsrättslig relevans leda till obligationsrättslig bundenhet och skadeståndsskyldighet? : De lege lata och de lege ferenda

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Oscar Samuelsson; Pontus Svensson; [2015]
  Nyckelord :Company law; compulsory purchases and sales of shares; contract law; duty to enter into contract; freedom of contract; liability to pay damages; proximate cause; remoteness of damage; shareholders’ agreement; the scope of the rule; the Swedish Companies Act; Adekvansläran; aktiebolagslagen; aktiebolagsrätt; aktiebolagsrättslig relevans; aktieägaravtal; associationsrätt; avtalsfrihet; kontraheringsplikt; normskyddsläran; obligationsrättslig bundenhet; skadeståndsskyldighet; tvångsinlösen;

  Sammanfattning : Bestämmelsen om tvångsinlösen i 22 kap. 1 § ABL är tvingande, vilket innebär att avsteg från vad som föreskrivs inte får göras genom bolagsordningen. Mot bakgrund av Högsta domstolens avgörande i NJA 2011 s. 429, synes bestämmelsens tvingande natur vara än mer vidsträckt. LÄS MER