Sökning: "kontraheringstvång"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kontraheringstvång.

  1. 1. Försäkringsplikt enligt AB 04

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Robin Spaak; [2018]
    Nyckelord :Försäkringsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; försäkringsplikt; självförsäkrare; entreprenadförsäkring; försäkring; kontraheringsplikt; kontraheringstvång; AB 04; entreprenad; entreprenören; beställaren; riskfördelning; allriskförsäkring; ansvarsförsäkring.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den riskfördelning som AB 04 föreskriver anses utmärka sig i förhållande till andra standardavtal som tillämpas utanför byggbranschen. Entreprenören anses ha ett osedvanligt strängt ansvar som dessutom sträcker sig över en lång tid, samtidigt som reklamationstiden är relativt kort. LÄS MER