Sökning: "kontrakt fotboll"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kontrakt fotboll.

 1. 1. Jean-Marc Bosman: Unik eller en i mängden? -En studie om fotbollsspelares möjligheter till transnationell rörlighet före och efter 1995

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Falk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om fotbollsspelares möjligheter till transnationell rörlighet ur ett historiskt perspektiv. Trots att arbetet för ett fritt och öppet Europa hade pågått sedan 1950-talet dröjde det ända till 1990-talet innan detta kom att sätta avtryck på fotbollen. LÄS MER

 2. 2. "Pengar är viktig men…" En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :David Arvidsson; Josef Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Fotbollsspelare; Self Determination Theory; Brand Equity; Varumärkeslojalitet; Elitfotboll; Motivation; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll.Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 3. 3. Hjärtscreening inom Svensk elitidrott : Vem tar ansvaret?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Kemppainen; Mikaela Terve; [2011]
  Nyckelord :Hjärtscreening; plötslig hjärtdöd; elitidrott; ansvar; dödsfall inom idrott; rekommendationer; Riksidrottsförbundet; Specialidrottsförbund;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att kartlägga internationella och nationella rekommendationer för hjärtscreening samt ta reda på hur specialidrottsförbunden hanterar riksidrottsförbundets rekommendationer kring hjärtscreening.På vilket sätt följer specialidrottsförbunden upp genomförande av hjärtscreening?Hur ser specialidrottsförbunden på vem som tar ansvar för genomförandet av hjärtscreening?Hur arbetar specialidrottsförbunden för att få ut riksidrottsförbundets rekommendationer om hjärtscreening till sina elitidrottare? MetodDenna studie är en kvalitativ studie med intervju som metod. LÄS MER

 4. 4. Tyngdlösa fotbollsklubbar : En studie om Immateriella tillgångar i Fotbolls AB

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Olle Alexandersson; Peter Sandén; [2007]
  Nyckelord :immateriella tillgångar; fotboll; IAS 38; RR 15;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: ”Tyngdlösa fotbollsklubbar - En studie om Immateriella tillgångar i Fotbolls AB”Seminariedatum: Tisdagen 22 Januari 2008Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 pFörfattare: Olle Alexandersson, Peter SandénHandledare: Per NordströmNyckelord: Immateriella tillgångar, Fotboll, IAS 38, RR 15Bakgrund: Den moderna fotbollens kommersiella utveckling innebär att fotbollsklubbar idag i allt större utsträckning drivs som företag. Det är i skrivande stund fyra allsvenska fotbollsklubbar som bedriver delar av verksamheten i AB. LÄS MER