Sökning: "kontraktskedjor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kontraktskedjor.

 1. 1. Skadestånd i kontraktskedjor : Att rikta skadeståndsanspråk mot medkontrahentens medkontrahent vid skogsentreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pär-Olof Persson; [2015]
  Nyckelord :kontraktskedjor; direktkrav; skadestånd; skogsentreprenad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sakrättsliga anspråk och obligationsrättsliga invändningar i kontraktskedjor : Vindikation och retention

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Annie Björkman; Anna Stuart; [2009]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; sakrätt; obligationsrätt; kontraktskedjor; vindikationsrätt; retentionsrätt; deponering; standardavtal.;

  Sammanfattning : Förmögenhetsrättens allmänna del består av två delar, sakrätten och obligationsrätten. Denna allmänna del hanterar problem som är gemensamma för olika typer av avtal. Problemen som uppstår berör ofta både krav på betalning och krav på egendom varför det är av vikt att se till både obligationsrätten och sakrätten. LÄS MER