Sökning: "kontroll och prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden kontroll och prestation.

 1. 1. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
  Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

  Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER

 2. 2. Modelling and design of PMSM position drivesusing model following control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB RÖING; CARL JENSEN; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teenage Engineering is a Swedish electronics company that want to automate their quality control process. For this purpose, they want to develop a test jig that can perform tactile testing of their products. The test jig will utilize PMSM motors for position control of the end-effector. LÄS MER

 3. 3. Aligning ownership and control

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melker Melin; Jakob Gerby; Alexander Bjarte; [2021]
  Nyckelord :Insider Ownership; Financial Performance; ROA; Tobin´s Q; Asset Allocation; Decision Making; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Aligning ownership and control Seminar date 15 January 2021 Course Bachelor's Thesis in Corporate Finance (FEKH89) Authors Alexander Bjarte, Jakob Gerby, Melker Melin Thesis Advisor Anamaria Cociorva Key words Insider Ownership, Financial Performance, ROA, Tobin’s Q, Asset Allocation, Decision Making Purpose The aim of this study is to investigate whether equity ownership amongst the decision making management of a firm is positive for financial performance. Methodology In order to achieve the purpose of the study, a quantitative method with a deductive approach was used. LÄS MER

 4. 4. PRESTATION INOM E-SPORT : Ett fältexperiment för sambandet mellan prestation, emotioner, anspänning och psykologisk flexibilitet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elise Lindman; Victoria Magnusson; [2021]
  Nyckelord :emotioner; idrott; E-sport; prestation; hjärtfrekvens; psykologisk flexibilitet; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Idrottares mående och prestationsförmåga påverkas av en rad faktorer. Att idrottare påverkas psykologiskt och fysiologiskt av ökad press i tävlingssituationer är erkänt, men exakt vilka underliggande mekanismer som påverkar detta är ej klarlagt. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas svenska kontorsmedarbetare av det nya normala under och efter covid-19 pandemn?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tommy Borovac; Jessica Racho; [2021]
  Nyckelord :Det nya normala; nya arbetssätt; hemarbete; gränsdragning; ergonomi; teknikdrivna metoder; flexibilitet;

  Sammanfattning : Samhällsrestriktionerna till följd av Covid-19-pandemin har tvingat många kontorsarbetare att arbeta hemifrån i större utsträckning än någonsin tidigare. “Det nya normala” (DNN) som begrepp har länge diskuterats inom forskningen och handlar till stor del om att många kontorsmedarbetare får möjlighet att arbeta hemifrån. LÄS MER