Sökning: "kontrollberäkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kontrollberäkningar.

 1. 1. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER

 2. 2. Property Optimization of PM-gearing

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Söderberg Jansson; Oskar Lundkvist; [2017]
  Nyckelord :Gear; Powder Metallurgy; Property optimization; Egenskapsoptimering; Kugghjul; Pulvermetallurgi;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to design and optimize a powder metal gear through FEM-analyzes. The moment of inertia and weight of the gear shall be reduced at the same time as the demands on tension and bending stiffness are met. LÄS MER

 3. 3. Elnätsprojektering på distributionsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cecilia Lövström; [2016]
  Nyckelord :Nätplanering; högspänning; lågspänning; nätstation; miljö; vädersäkra; distributionsnät; radiella elnät;

  Sammanfattning : Projektarbetet har gått ut på att vädersäkra elnätet i ett glesbebyggt område öster om Falkenberg i Hylte kommun. Genom att skriva rapporten har man fått en mer fördjupad kunskap hur en projekteringsprocess av ett distributionsnät fungerar och hur de olika komponenterna påverkar miljön. LÄS MER

 4. 4. Förslag på 36kV uppsamlingsnät för landbaserad vindkraftpark

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Andreas Jonsson; Andreas Andersson; [2015]
  Nyckelord :Cable sizing; Wind farm; DFIG; Reactive power; Correction values; Power losses; Kabeldimensionering; Vindkraftpark; DFIG; Reaktiv effekt; Korrektionsfaktorer; Effektförluster;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar ett uppsamlingsnät för en ny vindkraftpark som planeras i norra Sverige av företaget AB.Parken skall bestå av 101 stycken vindkraftverk som skall förbindas samman med ett kabelnät och anslutas till en transformatorstation. Rapporten behandlar två förslag på hur nätet skall dimensioneras och förläggas. LÄS MER

 5. 5. Stabilitetsberäkningar och Dammsäkerhet för Gravitationsdammar : En djupdykning inom vattenbyggnad

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Oscar Asplund; Marcus Jidell; [2015]
  Nyckelord :RIDAS; Dammsäkerhet; Dammstabilitet; Dammbyggnad; Vattenbyggnad; Vattenkraft;

  Sammanfattning : Vattenkraft står idag för ungefär fyrtiofem procent av Sveriges samlade elproduktion. Det är landets enskilt största förnybara energikällan och den möjliggörs tack vare välbyggda dammar i svenska älvar och vattendrag. LÄS MER