Sökning: "kontrollerade ämnesord"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kontrollerade ämnesord.

 1. 1. Stretching, ett omdebatterat ämne; i kombination med träning eller som enskild skadepreventiv intervention hos idrottare. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jonas Byding; Tobias Larsson; [2020]
  Nyckelord :Idrottare; skadeprevention; stretching; träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stretching är en metod innehållande specifika rörelser med syfte att tänja ut muskelfascia, ligament och senor. Det finns olika varianter av stretching med gemensamma karaktärsdrag. Stretching har visats ha en positiv inverkan på rörelseuttag, både på kort och lång sikt. LÄS MER

 2. 2. Ämnesord i Libris och virtuella bokhyllor på Goodreads : En jämförelse mellan användare och bibliotekarier med fokus på HBTQ-ungdomslitteratur

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Björklund; Ellinor Eklöf; [2018]
  Nyckelord :Kontrollerade vokabulärer; ämnesord; folksonomi; HBTQ; ungdomar; Libris; Goodreads;

  Sammanfattning : Young LGBT people rather search for LGBT books in library catalogues privately than ask a librarian for help. But words that describe different sexualities and gender identities change rapidly, and controlled vocabularies do not, which make it difficult for members of the LGBT community to find what they are looking for when using more modern and informal terminology. LÄS MER

 3. 3. Ämnesord, redundans, nationalbibliografi : ämnesordens redundans i nationalbibliografin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Edvin Lindström; [2017]
  Nyckelord :ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; ämnesord; ämnesindexering; kontrollerade vokabulärer; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There is an ongoing discussion in information retrieval research regarding the merits of subject indexing with controlled vocabularies as opposed to relying on free-text descriptions. Earlier research has compared subject headings with other metadata, such as document titles or tables of contents, to determine the relative value of subject headings as subject access points in an information searching process. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheten och upplevelsen av att vara mamma och sjuk i bröstcancer : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Zahra Deikan; Laura Stathakis; [2016]
  Nyckelord :breast cancer; parenting; mother; Travelbee; nurse; bröstcancer; föräldraskap; mamma; Travelbee; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. Forskning har visat att barn till bröstcancerdrabbade kvinnor påverkas av mammans sjukdom eftersom relationen mellan mor och barn är speciell. LÄS MER

 5. 5. Talande ord : En jämförande studie av taggar och kontrollerade ämnesord för indexering av skönlitteratur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Astrén; [2013]
  Nyckelord :Tags; Subject Headings; Folksonomies; Indexing; Library 2.0; Fiction; Online Library Catalogs; Taggar; Ämnesord; Folksonomier; Indexering; Bibliotek 2.0; Skönlitteratur; Onlinekataloger;

  Sammanfattning : How do you summarize the content of a fictional work, let’s sayLord of the Rings, into a few "telling" words that may represent it? This master’s thesis is a comparative study of how library users’ freely chosen tags/keywords deviate from controlled vocabulary made by professional indexers when representing fiction. The thesis answers four main questions: Do the tags that the library users give fictional works correspond to the categories used in professional indexing in Sweden? Do the tags follow the standards for vocabulary, semantics and syntax used when indexing professionally? Do the tags add something to document representations? Are there differences between the tags used for adult fiction and the tags used for children’s literature?With a starting point in indexing theories of Frederick W. LÄS MER