Sökning: "kontrollförlust"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet kontrollförlust.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad vid demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
  Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill ha kontroll” – Gravida förstföderskors beskrivning av kontroll inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Perez Dahlberg; Anna Ulvås; [2019-08-14]
  Nyckelord :förstföderska; förväntning; graviditet; kontroll; kontrollförlust;

  Sammanfattning : Background: Women describe being in control during pregnancy and labour as having support from their partner and the midwife, getting information, sense of control over their bodies and participation. Feelings of being invisible and non-participating lead to loss of control. LÄS MER

 3. 3. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Joline Zacharias; [2019]
  Nyckelord :Inlärd hjälplöshet; häst; träning; negativ förstärkning; positiv förstärkning;

  Sammanfattning : Inlärd hjälplöshet är ett begrepp myntat på 1960-talet efter studier på hundar som utsatts för elchocker utan möjlighet att undvika dessa. Detta resulterade i att hundarna slutade försöka ta sig undan elchockerna när möjligheten fanns. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser vid amyotrofisk lateralskleros

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Bengtsson; Ebba Eklund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; Patient; Känslor; Upplevelser; Transitions theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en svårdiagnostiserad och ovanlig sjukdom som påverkar patientens hela tillvaro. Till följd av det snabba sjukdomsförloppet utsätts patienten för en stor omställning på kort tid. Det skapar starka känslor i relation till förändringarna i kroppen och till omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristofer Clintståhl; Charlotta Manderius; [2018]
  Nyckelord :Ofrivillig barnlöshet; infertilitet; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som har genomgått en infertilitetsbehandling upplever att livet förändras både fysiskt och känslomässigt. Relationer påverkas och risken för social isolering ökar. Att vara ofrivilligt barnlös kan beskrivas som en transition. LÄS MER