Sökning: "kontroversiell"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet kontroversiell.

 1. 1. Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Cole; [2023-04-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; programmering; matematiklärare; ;

  Sammanfattning : Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg används. LÄS MER

 2. 2. Kontroversiella frågor i bildämnet : En undersökning om hur bildämnet kan möjliggöra utvecklandet av demokratiska kompetenser genom arbete med kontroversiella ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Belinda Morén; [2023]
  Nyckelord :Visual arts education; democracy mission; controversial; dissident; discourse.; Bildämnet; demokratiuppdraget; kontroversiellt; oliktänkande; diskurs.;

  Sammanfattning : Vi är just nu i en tid av polarisering i det politiska klimatet där fler ämnen och frågor får kontroversiell laddning. Eftersom skolan är en plats där unga ska få möjlighet att utveckla demokratiska kunskaper och förmågor som i förlängningen ska fungera som en motståndskraft mot riskfyllda och odemokratiska beteenden måste ett aktivt arbete med demokratiuppdraget ske. LÄS MER

 3. 3. Regional ledare, miljökämpe, eller skrytmåns : En kritisk analys angående EU:s framställning av klimatsäkerhet och integration

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michel Zohari; [2023]
  Nyckelord :EU; integration; klimatsäkerhet; internationellt samarbete; diskurs; representationer; WPR; makt;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och säkerhet har gradvis framträtt som en viktig fråga. Klimatsäkerhet har länge förespråkats inom EU men möts av motstånd på grund av ihopkopplandet av klimat och säkerhet. LÄS MER

 4. 4. Dignitas en modell för dödshjälp - : en etisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Vidar Ryrlind; Karina Tatevossian; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dignitas är en medlemsfinansierad dödshjälpsorganisation grundad 1998, i ForchSchweiz. Dignitas är endast verksam inom Schweiziska territoriet. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning i känsliga ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filippa Engström; Mejdina Seljimi; [2023]
  Nyckelord :historieundervisning; historielektioner; kontroversiell; känsliga områden; känsliga ämnen;

  Sammanfattning : Alla historielärare kommer någon gång att undervisa i känsliga ämnen. Varje elev har en egen uppfattning kring vad som är känsligt för dem, vilket alla lärare bör ta hänsyn till. Detta arbete kommer handla om vad forskning säger om känsligheten i historieundervisningen i Europa. LÄS MER