Sökning: "kontroversiella ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kontroversiella ämnen.

 1. 1. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Kontrovers, demokrati och undervisningspraktik: En kartläggning av kontroversiella ämnen och dess hantering på gymnasieskolor i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Bergström; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Känsliga och kontroversiella ämnen i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sebastian Johansson; [2021]
  Nyckelord :Controversial issues; History; History teaching controversial; SCIs; Sensitive; Teaching History; Kontroversiella ämnen; historia; historielärare; känsliga och kontroversiella ämnen i historieundervisning;

  Sammanfattning : As Sweden has moved from being a homogeneous country to a multicultural melting pot of various nationalities so has the need for history teachers to understand how to raise various historical issues in a way without unnecessarily offending or aggravating while still doing their duty of educating and fostering the next generation on Swedish citizens. Therefore, this research overview of the topic “sensitive and controversial issues in history teaching” (SCIs) has been done as an attempt to bridge knowledge gaps and create more understanding for how to educate on SCIs by gathering information from nations where the issues have already been well documented. LÄS MER

 4. 4. ”Men man måste ändå på något sätt kompromissa, det är lite det som är demokrati”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Erica Lindstedt; Benjamin Norburg; [2021]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberativ undervisning; Demokratiuppdraget; Högstadiet; Klassrumsklimat; Kontroversiella ämnen; SAC; Samhällsfrågor; Samhällskunskap; Structured academic controversy;

  Sammanfattning : Structured Academic Controversy (SAC) är en internationellt beprövad metod för att bedriva deliberativa samtal om samhällsfrågor i skolan. SAC har dock inte beforskats i svensk kontext tidigare. Examensarbetet syftar till att få kunskap om högstadielärares erfarenheter av den deliberativa diskussionsmodellen SAC i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 5. 5. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER