Sökning: "kontroversiella frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden kontroversiella frågor.

 1. 1. De politiskt (o)bundna lärarna : En intervjustudie om hur lärare förhåller sig till de personliga åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :August Johansson; [2020]
  Nyckelord :Kontroversiella ämnen; samhällskunskap; undervisning om politik och politiska frågor; starkt neutral; svagt neutral; starkt objektiv och svagt objektiv;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har syftet varit att undersöka hur fem gymnasielärare i samhälls­kunskap förhåller sig till de egna åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor. Huruvida lärare bör vara transparenta eller förtegna med sina personliga politiska åsikter i under­visning förefaller vara en fråga i vilken meningarna går isär. LÄS MER

 2. 2. En politisk konversation i ett klassrum berör både elevernas samtid och framtid : En intervjustudie med gymnasielärare i deras hantering av  kontroversiella frågor inom politikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Amanda Higgins; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undervisning om kontroversiella frågor i samhällskunskap för grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sibel Hassan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Få en röst, inte bara rösta : En litteraturstudie om hur ett deliberativt förhållingssätt kan främja skolans demokratiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Maria Wilson; Johanna Boman; [2020]
  Nyckelord :Deliberation; Deliberativ demokrati; Deliberativa samtal; Kontroversiella frågor; Demokratiska värden; Litteraturstudie; Demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har en ökad polarisering och populism vuxit fram vilket påverkar diskussionsklimatet i samhället. Detta ger konsekvenser för den svenska skolans möjligheter att forma demokratiska medborgare. LÄS MER

 5. 5. Leda eller förleda? : En studie om undervisningsmetoder och lärares positionering i arbetet med kontroversiella frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Karolina Hill; [2020]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; hermeneutik; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna litteraturstudie är att få en överblick över forskningsfältet för undervisning om kontroversiella frågor och lärares positionering i klassrummet. Genom hermeneutisk metod för att analysera och sammanställa resultatet har studien funnit flera förespråkade metoder samt för- och nackdelar med dessa. LÄS MER