Sökning: "kontroversiella frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden kontroversiella frågor.

 1. 1. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 3. 3. Metoder och förhållningssätt vid diskussioner omkontroversiella frågor i ett mångkulturellt klassrum : Nationella och internationella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amina Rasljanin; Medina Mujezinovic; [2021]
  Nyckelord :interkulturell undervisning; kontroversiella frågor; metoder; religionskunskap; multikulturalism; mångkulturalism;

  Sammanfattning : Forskning visar på att lärare ofta undviker att diskutera kontroversiella frågor i sin undervisning dåde känner sig osäkra om hur de ska hantera dessa. Att arbeta med kontroversiella frågor är ettkomplext område men det blir oundvikligt att komma ifrån när våra klassrum präglas av samhälletsmångfald. LÄS MER

 4. 4. Kontroverser kring religion innanför murarna : En studie om hur kontroversiella frågor hanteras i samhällskunskaps- och religionskunskapsundervisning förlagd inom Sveriges statliga tvångsvård

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :John Broström; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religion; SiS; religionskunskap; samhällskunskap; skola; tvångsvård;

  Sammanfattning : This essay relates to the field of study which in an international context, since the 1970s has been termed controversial issues education. My essay deals with how controversial issues are handled within the teaching of social and religious studies at juvenile detention centres. The central questions are: 1. LÄS MER

 5. 5. Kontroversiella frågor i religionskunskapsundervisning : En intervjustudie om lärares uppfattningar om kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och positioneringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Karolina Hill; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; religionskunskap; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Sveriges utveckling till ett mångkulturellt och mångreligiöst land har de senaste decennierna förändrat vilka frågor vi möter och diskuterar med varandra. Religionskunskap som ämne ska ge elever möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER