Sökning: "konventionell"

Visar resultat 1 - 5 av 893 uppsatser innehållade ordet konventionell.

 1. 1. " Optimization of Margins and Plan Robustness for Proton Therapy of Hodgkin’s Lymphoma"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Filip Hörberger; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/Background: Utilizing proton therapy (PT) for treatment of Hodgkin’s lymphoma (HL) has demonstrated favorable features, particularly a reduced dose to organs at risk (OAR) in comparison with photon radiotherapy. However, there is a coherent complexity with PT including its uncertainties, such as range-uncertainties and set-up variations as protons are highly sensitive to tissue density variations within the beam-path. LÄS MER

 2. 2. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Sammanfattning : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). LÄS MER

 3. 3. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av källsorterande avloppslösning : Identifiering av systemlösning för källsorterat avloppsavfall i Sydöstra staden i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Ekblad; [2022]
  Nyckelord :source separating sewage system; urine diversion; anaerobic digestion; wastewater treatment plant; källsorterande avloppssystem; urinsortering; rötning; reningsverk;

  Sammanfattning : Utanför Uppsalas stadskärna planeras det att bygga en ny stadsdel till år 2050, kallad Sydöstra staden. Uppsala kommun vill vara i framkant gällande hållbar stadsplanering och är därför intresserade av att utreda möjligheter till att tillvarata resurser i avloppsvattnet, som ett alternativ till konventionell rening. LÄS MER

 5. 5. “Man jobbar lika mycket med utsidan som själva insidan här på skolan” - Om skolkuratorns roll i vuxenutbildning, och SFI-elevers behov av stöd för att klara studierna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Englund; Fanny Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Skolkuratorer; vuxenutbildning; svenska för invandrare; SFI; migranter;

  Sammanfattning : Det studerar idag fler personer inom kommunal vuxenutbildning än det gör på gymnasieskolan i Sverige. Anledningen till att läsa på vuxenutbildningen är antingen att man saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet, och vill läsa in den, eller att man är ny i Sverige och läser svenska för invandrare (SFI). LÄS MER