Sökning: "kooperativ"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet kooperativ.

 1. 1. A Game Theoretic Approach to Power Control in Vehicula rCommunication Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ming Peng; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicular-to-network (V2N) communications are a key enabler in various intelligenttransportation system services currently investigated by global standards bodiesand European projects. In this master thesis, we study the impact of pilot and datapower setting on the uplink performance of V2N communications. LÄS MER

 2. 2. Collaboration in a cooperative context : a case study of producer organizations and local associations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Lindkvist; Max Viktorsson; [2018]
  Nyckelord :producer organization; local associations; side selling; joint negotiation; pre cooperative; trust; loyalty; cooperative;

  Sammanfattning : Collaboration in different forms has been a commonly used activity by farmers for a long time. These collaborations can take many different shapes and forms, from being simpler farmer clubs to multi-national cooperatives. However, most of them fill the function of being an intermediary between producer and market. LÄS MER

 3. 3. Autonomous Cooperative Flight of Rigidly Attached Quadcopters

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Gonzalez Morin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Research within the area of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)is a continuously expanding field due to their wide and diverse rangeof applications such as inspection, monitoring, mapping, precisionagriculture, aerial imaging and entertainment. However, their applicationin tasks such as transportation, tool manipulation or assistancein emergency situations still poses many challenges. LÄS MER

 4. 4. Cooperative Transportation of Mobile Manipulators With Collision Avoidance

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Yu Wang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, we propose two Nonlinear Model Predictive Control(NMPC) schemes, Decentralized Nonlinear Model Predictive Control(DNMPC) and Centralized Nonlinear Model Predictive Control (CNMPC),for cooperative transportation of an object, which is rigidlygrasped by N agents. We use feedback linearization and model reductionto reduce overall complexity of the model. LÄS MER

 5. 5. "Vi är inga flower power människor" : En studie om villkoren för ledarskap och kommunikation i kooperativa företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Sturk; [2018]
  Nyckelord :kooperativa företag; kommunikation; ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kooperativa företag spelar en viktig roll i samhällsekonomin och är en företagsform som ökat kraftigt i Sverige det senaste tio åren med 2012 som ett rekordår. Kooperativ bedrivs utifrån kooperativa principer och är ett alternativt sätt att bedriva verksamhet som skiljer sig från vinstdrivna företag och offentlig sektor. LÄS MER