Sökning: "kooperativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden kooperativt lärande.

 1. 1. Lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Valdrina Miroci; Rina Vejseli; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; lågstadiet; lärresurser; matematik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen. Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av implementeringen av kooperativt lärande, vilka faktorer som påverkat implementeringen av metoden samt hur lärare uppfattar att användandet av kooperativt lärande kan påverka elevers matematiska utveckling i lågstadiet. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande i matematik - en utvecklande process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erica Törngren; Pernilla Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Advantage; Cooperative learning; Disadvantage; Math*; Young learners; Kooperativt lärande; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande i matematik är en framgångsrik metod och lärare över hela världenförespråkar och arbetar utifrån detta arbetssätt (Kagan och Stenlev, 2017). Syftet meddenna kunskapsöversikt blev således att undersöka vad som krävs för att göra kooperativtlärande kunskapsutvecklande och vilken roll läraren har. LÄS MER

 3. 3. Elevers inre motivation inom matematik : Kooperativt lärande jämfört med individuell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ; Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Nilsson; Kiriaki Papadopoulos; [2021]
  Nyckelord :Individuell undervisning; inre motivation; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Intrinsic motivation means that students have an interest and finds something joyful, whichaccording to the curriculum is something that schools should aim towards. The mostcommon practice in mathematics education is individual learning but cooperative learninghas become quite popular. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande - språkutveckling, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Persson; Madeleine Strand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en bild av hur det kooperativa lärandet inverkar på grundskoleelevers språkutveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar som framkommer i det kooperativa lärandet. Genom en systematisk litteratursökning valdes tio forskningsstudier ut som ligger till grund för översikten. LÄS MER

 5. 5. ”Taluppfattning, det är ju liksom hela grunden till matematiken” : En studie om lärares arbetssätt inom taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rasha Atia; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka vilka arbetssätt som verksamma lärare använder sig av i undervisningen av taluppfattning samt vilka av arbetssätten som de anser leder till god taluppfattning. Studien utgick från en kvalitativ metod i form av intervjuer och totalt fem lärare intervjuades för att besvara frågeställningarna. LÄS MER