Sökning: "kooperativt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden kooperativt lärande.

 1. 1. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande: Problemlösningsförmåga och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Disa Zander; Claudia Sampognaro; [2023]
  Nyckelord :Gruppinlärning; Interaktion; Interaktionsmönster; Kommunikation; Kooperativt lärande; Matematisk problemlösning; Matematikundervisning; Samarbete;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kunskapsöversikt som är en del av grundlärarutbildningen på Malmö Universitet. Syftet är att sammanställa vad den kooperativa metoden kan ha för betydelse för elevers problemlösningsförmåga utifrån den interaktion som sker. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av kooperativt och kollaborativt lärande inom matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Benjamin Masic; Maatouk Ghiya; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar kooperativt lärande vidproblemlösning i matematikundervisning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Persson; [2023]
  Nyckelord :Matematikundervisning; kooperativt lärande; problemlösning; grupparbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att få fördjupade kunskaper om hur kooperativt lärande kan användas vid problemlösning i undervisningen, genom att undersöka vilka faktorer sompåverkar kooperativt lärande. En systematisk litteraturstudie genomfördes, där 10 studier inom området analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande i matematikundervisningen F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Kawsar Fakhro; [2023]
  Nyckelord :Elevens roll; grupparbete; kooperativt lärande; lärarens roll; matematik; samarbete;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga i kooperativt lärande bygger på ett samarbete mellan elever där de ska finna stöd hos varandra och uppmuntra till lärande. Kunskapsöversiktens övergripande syfte är att undersöka vilka avgörande faktorer det finns i klassrummet där det kooperativa lärandet tillämpas och hur det bidrar till ett förbättrat resultat inom matematik hos elever i grundskolan. LÄS MER