Sökning: "koordination innebandy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden koordination innebandy.

  1. 1. Fysisk utveckling och träning hos barn och ungdomar inom innebandy : En systematisk litteraturöversikt av träningsbarhet i förhållande till fysisk mognad

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Per Björk; [2013]
    Nyckelord :Training; development; child; youth; adolescence; puberty; floorball.; Träning; utveckling; barn; ungdomar; pubertet; innebandy; tränarlänkinnebandy;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Finna forskningsbaserade underlag för hur fysisk barn- och ungdomsträning bör bedrivas, från nybörjarnivå som barn (ca sex år) till avancerad nivå som ung senior (ca 18 år) och koppla detta till innebandy.Frågeställningar: Finns det perioder under uppväxten då unga idrottare är extra mottagliga för en viss typ av träning? Hur bör träningen utformas under uppväxten uppdelat i delkapaciteterna: aerobt, anaerobt, styrka, rörlighet och koordination/teknik?Metod: Systematisk litteraturöversikt av befintlig forskning inom det valda problemområdet. LÄS MER