Sökning: "koordinationsbana"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet koordinationsbana.

  1. 1. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Jakob Andersson; [2019]
    Nyckelord :koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

    Sammanfattning : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. LÄS MER