Sökning: "koordinatsystem sverige"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden koordinatsystem sverige.

 1. 1. Optical surface scanning of breast cancer patients in radiotherapy – an investigation of inter- and intrafractional motion effects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Annika Mannerberg; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of this master thesis was to investigate if the patient positioning could be improved for breast cancer patients with nodal involvement, using the optical scanning system Catalyst during patient setup. Patient motion during treatment and the effect it has on the dose distribution was also investigated. LÄS MER

 2. 2. Design, Modeling and Control of an Octocopter

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Oscar Oscarson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s thesis project from the Department of Mathematics at KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden was carried out at Saab Dynamics, Linköping, Sweden. In this thesis, an octocopter was studied, which is a multirotor vehicle, a rotorcraft with more than two rotors. LÄS MER

 3. 3. Transformation av stomnät till SWEREF 99 : Fallstudie Norra Vätö, Norrtälje kommun 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Simon Ingelman-Sundberg; Ali Mishal Salem; [2010]
  Nyckelord :Transformation; Network RTK; Surveying; Core network; Coordinate system; GPS; GNSS; Transformation; Nätverks-RTK; Mätning; Polygonpunkt; Stomnät; Koordinatsystem; GPS; GNSS;

  Sammanfattning : Sverige har under lång tid haft flera olika koordinatsystem, både nationella och lokala. Nu genomförs en övergång till ett gemensamt koordinatsystem som kallas SWEREF 99.I Norrtälje kommun finns stomnät som är noterade i ett flertal olika koordinatsystem, med ursprung i tidigare förrättningar. LÄS MER

 4. 4. Byte från lokalt referenssystem till SWEREF 99 : fallstudie Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Kristoffer Edvardson; Martin Karlsson; [2007]
  Nyckelord :geomatics; reference system; SWEREF; geomatik; referenssystem; SWEREF;

  Sammanfattning : Den 1 februari 2007 bytte Lantmäteriet referenssystem till SWEREF 99. Anledningen till att kommuner, myndigheter och andra användare också bör byta till SWEREF 99 är att ett gemensamt referenssystem ger ett flertal fördelar, bland annat kommer informationsutbyte att underlättas inom Sverige och användare av GNSS mottagare (Global Navigation Satellite System) kommer inte att behöva bekymra sig över olika koordinatsystem. LÄS MER