Sökning: "kopia"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet kopia.

 1. 1. Initiala annex i en teckenbaserad konstruktionsgrammatik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktoria Strandberg; [2019-02-04]
  Nyckelord :förfält; initialt annex; initial dislokation; fritt initialt annex; informationsstruktur; konstruktionsgrammatik; Sign-based Construction Grammar; teckenbaserad konstruktionsgrammatik; talspråk;

  Sammanfattning : Initiala dislokationer (ID) och fria initiala annex motsvarande fria adverbial i den inre satsen (FIA) är båda strukturer med ett led framför den inre satsen. Medan ID även har en pronominell kopia inuti den inre satsen som syftar på det initiala ledet, finns inget sådant led i den inre sats som följer på FIA. LÄS MER

 2. 2. Development of a DC Beam Model for the First Prototype of the ESS Virtual Machine

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Benjamin Bolling; [2019]
  Nyckelord :Particle; Accelerator; Beam; Physics; Science; Virtual Machine; Virtual; Machine; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The European Spallation Source is currently under construction in Lund, Sweden. Consisting of a linear accelerator delivering an unprecedented 5 MW proton beam to the spallation source, i.e. LÄS MER

 3. 3. Lättanvänd palleteringsapplikation : Applicering av gränssnittsdesign för äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Larsson; [2019]
  Nyckelord :äldre; gränssnittsdesign; sällananvändare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt. Två gränssnitt jämförs i studien, där en skapad applikation jämförs med en kopia av applikationen, där den enda ändringen som skedde var tillägget av viss gränssnittsdesign för äldre, baserad på tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Automated Testing of Database Schema Migrations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peter Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern applications use databases, and the majority of them are relational databases, which use schemas to impose data integrity constraints. As applications change, so do their databases. Database schemas are changed using migrations. LÄS MER

 5. 5. Det digitala pappret : En kvalitativ studie om praktikers hantering och lagring av verifikationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Hasselbom Alderborg; Cornelia Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :verifikation; bokföringslag; lagring; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: År 2013 var 98 procent av all information digitalt lagrad. Idag är arbetsprocessen för redovisning mer och mer digital. Lagstiftningen kring redovisning är utformad som en ramlag och öppen för tolkning. LÄS MER