Sökning: "koppar metall"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden koppar metall.

 1. 1. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 2. 2. Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jennifer Jonsson; [2020]
  Nyckelord :turbidity; metals; water quality; stormwater; indirect measurment; turbiditet; metaller; vattenkvalitet; dagvatten; indirekt mätning;

  Sammanfattning : When stormwater flows from hard surfaces in urban areas it contributes with pollutants to nearby watercourses. Also runoff from rural areas dominated by agriculture and forestry can contribute with nutrients and pollutants to watercourses. LÄS MER

 3. 3. Synthesis and Characterization of some Photo-CORM and Photosensitizers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Joachim Björklund; [2019]
  Nyckelord :Inorganic Chemistry; Bioinorganic Chemistry; CORM; Photo-CORM; Photosensitizers; Synthesis; Characterization; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : It is well known that Carbon monoxide is a toxic and hazardous gas, but during recent years it has been proven that using a controlled concentration, carbon monoxide can in fact be used as a therapeutic agent, and can contribute to decrease malaria, treat cardiovascular and lung diseases and potentially even treat cancer, among other things. The main problem in using carbon monoxide directly is the fact that it is not trivial to control the volume of gas inhaled, compromising its use as a therapeutic agent. LÄS MER

 4. 4. Heteroleptic Copper (I) Complexes as Photosensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Angela Raffaella Pia Pizzichetti; [2019]
  Nyckelord :Dye-Sensitized Solar Cells; Chemical and Environmental Engineering; Photovoltaic; Copper I complexes;

  Sammanfattning : Modern civilization highly depends on energy and finding alternative sources to fossil fuels becomes more and more necessary. The sun is the most abundant energy source available and exploiting it efficiently would result in a great environmental and economic breakthrough. LÄS MER

 5. 5. Uppströmsarbete i Bergaindustriområde, Kalmar : Spårning av utsläppskällor av koppar, zink, silver ochkadmium via avloppsanalys i ett industriområde

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Snorri Jökull Egilsson; Magnås Cornelia; [2018]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; miljö; avloppsvatten;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverket Kalmar vatten AB arbetar med att minska halter av kadmium, silver, koppar och zink som kommer in till verket. Berga industriområde i Kalmar uppskattas som en möjlig källa för metallutsläpp. I det här projektet undersöks avloppsvattnet i delar av Berga för att se om det finns utsläpp av förhöjda metallkoncentrationer. LÄS MER