Sökning: "koppar"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet koppar.

 1. 1. Återanvändande av skärslagg som råmaterial i ljusbågsugnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Thun Salguero; [2020]
  Nyckelord :Electric arc furnace; Cutting residue; Residues; Briquetting; Ljusbågsugn; Skärslagg; Restprodukter; Brikettering;

  Sammanfattning : Sandvik produces about 230 000 tonnes of steel annually by melting in an electric arc furnace, where more than 90% of this steel is casted via continuous casting. When the strands are cast, these strands will be cuts to specific lengths with 2 cm thick cuts by using gas and iron powder. LÄS MER

 2. 2. Thermomechanical stress analysis of the main insulation system of traction electrical machines

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dahman Ismail; Alexis Andrei; [2020]
  Nyckelord :finite element analysis; thermo-mechanical stress; heavy-duty vehicle; electrical machine; insulation system; coupled-temperature displacement analysis; finita element analys; termomekaniska spänningar; lastbilar; elektriska motorer; isolering; termisk kopplingsförbindelse;

  Sammanfattning : More efficiency heavy-duty vehicles are developed with higher range, updated electronic and mechanical parts. The fuel efficiency and pollution of carbon dioxide need to be lower to achieve new EU regulations. The global population increases with an increased number of heavy-duty vehicles. This, in turn, increases the emission. LÄS MER

 3. 3. Aqua Ammonia as Secondary Fluid in Ice Rink Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Brianna Kilberg; [2020]
  Nyckelord :Ice rink; secondary fluid; aqua ammonia; ammonia water; thermophysical properties; corrosion; pressure drop; pumping power; refrigeration;

  Sammanfattning : Refrigerant management is crucial in the attempts to slow climate change. Emissions from the refrigeration sector are primarily due to poor management and unsafe destruction of refrigerants currently in circulation. Safe refrigerant management and improving system operating efficiency can result in a reduction of emissions. LÄS MER

 4. 4. Analys av maskinstopp på pastermixer i linje två på Boliden Mineral AB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nahid Mirzajee; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; preventive maintenance; reliable; Underhåll; driftsäkerhet; förebyggande underhåll;

  Sammanfattning : Boliden Mineral AB i Garpenberg är en av världens mest moderna gruvor som bedriver gruvdrift och anrikning av malm. I gruvan Garpenberg bryts komplexmalm, bland annat bly, zink, koppar, silver och guld. Då den så kallade pastermixern vid linje två kom i drift ibörjan av år 2019 har den haft störningar. LÄS MER

 5. 5. Skapa mervärde på restmaterial : med Material Driven Design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emma Thyni; [2020]
  Nyckelord :Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; sustainable development; coffee chaff; Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; hållbar utveckling; DIY materials; kaffechaff;

  Sammanfattning : Varje år produceras mer än 10 miljoner ton kaffe i världen (www.ico.org) och Sverige är världens näst störst kaffedrickande nation med ca 80 ton kaffe på år, vilket motsvarar i snitt 3,5 koppar kaffe per person dagligen (www.kaffeinformation. LÄS MER