Sökning: "kopparlaminat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kopparlaminat.

  1. 1. Vätskenivåmätning för nivåreglering till doppvärmare : I sura och basiska lösningar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

    Författare :Morteza Mohammadi; [2018]
    Nyckelord :Capacitive level sensors; liquid level; copper laminate; PVDF; Teflon; Kapacitiva nivågivare; vätskenivå; kopparlaminat; PVDF; Teflon;

    Sammanfattning : Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåreglering. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra eller kräver mycket rengöring och underhåll. LÄS MER