Sökning: "korea framtid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden korea framtid.

 1. 1. Koreanska kristna församlingar i Stockholm : En kartläggande undersökning av församlingarna jämfört med koreanska församlingar i USA.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Einar Rosén; [2013]
  Nyckelord :korea; koreanska kyrkor i Stockholm; Stockholm; kristendom; Hapdong; Presbyterian Churches of Korea; Presbyterian; Full Gospel Church; undersökning; minjungteologi; förhållande till andra kristna; Gemensam Framtid; Svenska Kyrkan; USA;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kartläggande undersökning av den koreanska kristna minoriteten i Stockholm. Undersökningen är byggd på intervjuer av pastorer i de olika församlingarna. Deras svar har sedan jämförts med undersökningar av koreanska kristna församlingar i USA. LÄS MER

 2. 2. Att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom - en förändringsprocess

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Margareta Andersson; Birgitta Bondenius; [2012-06-27]
  Nyckelord :närståendes hälsa; Parkinsons sjukdom; upplevelse; transition; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund. Uppsatsens utgångspunkt var att synliggöra den närståendes situation då en anhörig insjuknat i Parkinsons sjukdom. Den närstående tvingas in i en förändringsprocess och för att beskriva denna användes begreppet transition som teoretisk förankring. LÄS MER