Sökning: "korea människor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden korea människor.

 1. 1. ”I heard that’s the thing here…” : En doxisk topikanalys av samtalet mellan sydkoreanska Lee Young Ji och danska Christopher på YouTube-showen My Alcohol Diary.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Tova Söderlund; [2024]
  Nyckelord :My Alcohol Diary; Nothing Much Prepared; South Korea; South korean popular culture; rhetorical way-making; 이영지; 한류; 차린건 쥐뿔도 없지만; retorik; doxa; topiker; etos; persona; representation; självrepresentation; YouTube; sociala medier plattformar; hallyu; sydkoreansk populärkultur; Sydkorea; Danmark; Lee Young Ji; Christopher; My Alcohol Diary; maktdynamiker;

  Sammanfattning : Sydkoreansk populärkultur konsumeras i dag i hela världen. Globaliseringen har lett till att internationella fans av sydkoreansk populärkultur blir fler och att internationella stjärnor får fler möjligheter att visa upp sig i Sydkorea. LÄS MER

 2. 2. Ett möte mellan nationskulturer : En studie om hem- och värdlandskulturens påverkan på organisationskultur vid internationalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Jansson; Tilda Svärd; [2023]
  Nyckelord :Internationalization; organizational culture; leadership; national culture; home country culture; host country culture; Internationalisering; organisationskultur; ledarskap; nationskultur; hemlandskultur; värdlandskultur;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur organisationskulturen i en organisation påverkas vid en internationalisering, där människor från två olika länder, från olika kulturer, sammanförs i syfte att samarbeta och skapa en gemensam kultur. Studien undersökte organisationer från länder med låg hierarkisk kultur som etablerar sig i länder med hög hierarkisk kultur. LÄS MER

 3. 3. Lösningar för regnvattenskörd för enbostadshus i Brikama

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sereh Nyassi; [2023]
  Nyckelord :Rainwater harvesting RWH ; potable water; water saving efficiency WSE ; operational parameters; Solvatten; Skörd av regnvatten RWH ; dricksvatten; vattenbesparingseffektivitet VBE ; driftsparametrar; Solvatten;

  Sammanfattning : Gambia is the smallest country on the African mainland, surrounded by Senegal on all it's borders except the coastal one. Gambia faces a pressing issue with water supply shortages, along with more than one third of the world’s population. LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaresistens hos Campylobacter jejuni : skillnader mellan djurslag och länder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Daresjö; [2017]
  Nyckelord :Campylobacter jejuni; antibiotikaresistens; djurarter; länder;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är i dagens samhälle ett av de största hoten inom den moderna sjukvården. Felaktig och överdriven användning av antibiotika leder till selektion av resistenta bakterier, då de icke resistenta avdödas av antimikrobiella substanser. Antibiotika används över hela världen på human- och djursidan. LÄS MER

 5. 5. Aesthetical Perspectives in Street Lighting : A Study of Future Potentials in LED Lighting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Street lighting; LED; Aesthetics; Architecture; Interaction design;

  Sammanfattning : As of today, around 19% of all electricity that is produced around the world goes toward lighting roads and cities. The light is also produced in a wasteful manner, creating disturbances in nature as well as for people. LÄS MER