Sökning: "koreakriget"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet koreakriget.

 1. 1. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER

 2. 2. Framgång i amfibieoperationer : En teoriprövande studie om framgång i Operation Chromite, 1950

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Hannes Elvin Nowak; [2019]
  Nyckelord :amfibie; Speller; framgång; Chromite; Koreakriget; 1950;

  Sammanfattning : This paper examines how Speller’s theory of success in amphibious operations can be applied on a successful amphibious operation. The research has been encouraged by the fact that previous research concerning success in amphibious operations appears to be lacking. LÄS MER

 3. 3. Sjömineringar – Offensiva och defensiva angelägenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Castex; strategic manoeuvre; offensiv; defensiv; minkrig; Koreakriget; Operation Starvation;

  Sammanfattning : The sea mine has shown that it is an effective weapon during numerous wars and conflicts over the course of history, including operations against the Japanese Empire during World War II and during the Korean War. Yet, despite its proven potency, the sea mine is often neglected or even forgotten. LÄS MER

 4. 4. Hotfull fiende eller jämlik granne? : En jämförande diskursanalys av rapporteringen om Nordkorea i New York Times och China Daily under december 2014 och mars 2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Petra Holmberg; Katharina Ekberg; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; China Daily; Sony cyberattacken; kärnvapen; New York Times; Nordkorea;

  Sammanfattning : Studien består av en jämförande diskursanalys av hur tidningarna New York Times och China Daily under december 2014 och mars 2016 rapporterat om Nordkorea. De två tidsperioderna valdes av anledningen att det under 2014 skedde en uppmärksammad cyberattack mot Sony i USA som Nordkorea anklagades för och att kärnvapenfrågan under 2016 blivit mycket aktuell. LÄS MER

 5. 5. Handel med förhinder -En studie avseende Sveriges handelsförbindelser med Kina respektive Japan under 1950-talet (1949-1961)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Edwardsson; [2016]
  Nyckelord :Handel Sverige Japan Kina 1950-talet Institutionella förutsättningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens bidrag till forskningen är att ingående beskriva hur handeln mellan Sverige och Kina respektive Japan utvecklades under 1950-talet (1949-1961) och framförallt beskriva hur de institutionella förutsättningarna, dvs. formella och informella spelregler och väsentliga händelser kom att påverka handeln. LÄS MER