Sökning: "korist"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet korist.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. En röst i flera roller : En studie av sångarens roll som solist eller del av en ensemble eller kör

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Risberg; [2020]
  Nyckelord :körsång; ensemblesång; solosång;

  Sammanfattning : Syftet med det här projektet har varit att studera min roll som sångare när jag är solist eller del av en ensemble eller kör. Jag har tittat på både röstliga och utomröstliga aspekter. För att studera detta har jag genomfört två konstnärliga projekt där jag själv sjungit som solist och som del av en ensemble eller kör. LÄS MER

 3. 3. Korist kontra solist. En musikpedagogisk studie om sångares kunnande i körsjungande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sjötång Lutecki; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie problematiserar kunskap i körsjungande, samt lärandet av denna kunskap. Studien grundar sin legitimitet i att kunskap är ett av lärarens råmaterial. Körsjungande jämförs med solosjungande genomgående i studien, för att precisera vilka kunskaper som hör till körsjungande. LÄS MER