Sökning: "korpusforskning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet korpusforskning.

 1. 1. Google Books Ngram Viewer – nya möjligheter för den ryska korpusforskningen eller bara "More of the Same"?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Andreas Bryngelson; [2016]
  Nyckelord :Ngram Viewer; Russian; corpus; linguistics; culturomics; big data; Ngram Viewer; ryska; korpus; lingvistik; kulturomik; big data ;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks sökverktyget Ngram Viewer och dess ryska delkorpus, innehållande totalt drygt 67 miljarder ord från närmre 600 000 böcker, utgivna mellan 1607 och 2009. Arbetet består av tre huvudsakliga delar; en översiktligt jämförande undersökning av andra ryskspråkiga korpusar, därefter en mindre litteraturstudie av tidigare forskning genomförd med hjälp av den ryska delkorpusen i Ngram Viewer och slutligen egna tester och pilotundersökningar av densamma. LÄS MER

 2. 2. Семантические различия и прагматические особенности употребления пар "глагол - глагольно-именное словосочетание" : корпусное исследование

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Irina Malaxos; [2011]
  Nyckelord :коллокация; глагольно-именное словосочетание; лексическая функция; дискурс; стиль; прагматические особенности; сопоставительный анализ; корпусное исследование; kollokationer; verb-nominala ordförbindelser; synonymiska parafraser; semantiska skillnader; pragmatiska säregenheter; stil; diskurs; korpusforskning;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Uppsatsens syfte är att undersöka semantiska skillnader och pragmatiska säregenheter vid användandet av par bestående av ”verb-verb-nominala ordsammansättningar”. Det är korpus-baserad undersökningen. Den här uppsatsen är en slags fortsättning på ett tidigare arbete (Malaxos 2010). LÄS MER