Sökning: "korpusundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet korpusundersökning.

 1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 2. 2. Är lättläst skönlitteratur anpassad för alla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Nathalie Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur väl anpassade lättlästa texter är för personer med svenska som andraspråk. Behovet av lättlästa texter ökar ständigt och tack vare globalisering är det nu viktigare än någonsin. LÄS MER

 3. 3. Nyorden som speglar nutiden : En korpusundersökning av hur 37 nyord har etablerat sig i svenskt skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sanna Wikström; [2017]
  Nyckelord :nyord; korpusundersökning; etablering; mönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka 37 nyord från 2015 års nyordslista och få svar på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av Språkbankens korpusverktyg, där jag bland annat har tagit reda på i vilken utsträckning nyorden används baserat på hur många sökträffar de har, samt i vilka sammanhang de förekommer. LÄS MER

 4. 4. Bisats eller infinitivfras? : Fria adverbial med ett inledande för att 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna-Karin Rodhe; [2017]
  Nyckelord :infinitivfras; bisats; infinitivmärke; kontroll; fria adverbial; subjunktion;

  Sammanfattning : Fria adverbial med ett inledande för att kan antingen bestå av en final bisats eller prepositionen för + final infinitivfras. Syftet med den här studien är dels att jämföra distributionen av dessa två syntagmer i fria adverbial, dels att utreda huruvida för att kan ses som ett sammansatt infinitivmärke vid finala infinitivfraser. LÄS MER

 5. 5. Polysemin hos prepositioner : En språkjämförande korpusundersökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Annika Engdahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats handlar om prepositioner och ställer frågan om varför denna ordklass är så svår att lära sig. Syftet med studien är att öka förståelsen för några svenska prepositioners distribution och betydelser, särskilt när de används för att uttrycka abstrakta relationer. LÄS MER