Sökning: "korpusundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet korpusundersökning.

 1. 1. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Mangosarna och hobbysarna : En kvantitativ och kvalitativ studie om s-plural i bestämd form

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Fredrika Öman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om ändelsen -sarna är den bestämda pluralformen av s-plural. Studien är en korpusundersökning med utgångspunkt i tre hypoteser. LÄS MER

 3. 3. ”DE SKREK OCH HADE SIG!” En konstruktionsgrammatisk undersökning av [VERBA och HA SIG]

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Evelina Svensson; [2020-11-19]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; konstruktion; korpusundersökning; verba och ha sig;

  Sammanfattning : Denna uppsats har med hjälp av Språkbankens korupsverktyg KORP, gjort enkonstruktionsgrammatisk undersökning av konstruktionen [VERBA och HA SIG].Genom att fastställa konstruktionens funktion, betydelse och variation var syftet meddenna uppsats att kartlägga konstruktionens användning i språket. LÄS MER

 4. 4. Bör vi säga handikappad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lovisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Doxologi; funkofobi; ordvalsanalys; etik; retorik; handikappad; funktionsnedsättning; funktionsskillnad; maktkritik; korpusundersökning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur vårt språk påverkar vår förståelse av verkligheten, och hur detta i sin tur kan tänkas påverka människor med funktionsskillnader. Analysen utgår ifrån en korpusundersökning av olika benämningar för människor med funktionsskillnader, detta för att se i vilka kontexter de olika orden används. LÄS MER

 5. 5. Är det bara elever som inte kan skilja på de och dem? : En korpusundersökning av sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Charlotta Lind; [2020]
  Nyckelord :De; dem; dom; det; skriftspråksnormer; sociala medier;

  Sammanfattning : Att många inte kan skilja på när de och dem ska användas är en utbredd uppfattning. Trots detta har bruket av dom, enligt en aktuell studie av Lind Palicki och Karlsson (2019), minskat under 2000-talet. Samtidigt kan man notera att en ny form – de för det (de(t)) – har börjat synas allt mer. LÄS MER