Sökning: "korridorsrum"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet korridorsrum.

  1. 1. Prioriterade studentbostäder : Ett projekteringsunderlag för kostnadseffektivare utformning utifrån studenters egna prioriteringar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

    Författare :Edwin Hovemyr; Ludvig Rostvik; [2017]
    Nyckelord :student; student housing; design; student; studentbostäder; studentbostad; bostadsutformning; projektering; nyproduktion; arkitektur; bostadsmarknad; bostadsbrist; lärosäte; utformning; kostnadseffektivisering; undersökning; önskemål; prioriteringar; värdesättning; funktion i bostaden; SIS; funktion; kompislägenhet; kollektivt boende; korridorsrum; studentlägenhet;

    Sammanfattning : This report examines what students prioritize and value in student housing. The content of the report can be used as a basis for designing new student housing to better match students' wishes, while the production of student housing can be made more cost effective. LÄS MER