Sökning: "korruption"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet korruption.

 1. 1. KORRUPTIONEN I ESTLAND OCH LETTLAND - En kvalitativ jämförande studie om GRECOs bedömningar av implementeringen av antikorruptionsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Indra Sangnakorn; [2020-09-10]
  Nyckelord :Korruption; antikorruptionsstrategier; implementering; Estland; Lettland; GRECO;

  Sammanfattning : Statistics shows that there are big differences in the corruption levels between Estonia andLatvia. Previous research has found that various historical aspekt, such as the break with thecommunist past, has led Estonia to the making of better reforms and strategies for anticorruption. LÄS MER

 2. 2. Välfungerande institutioner och låg korruption mot the resource curse En fallstudie om Botswana och Sydsudan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Maroufi; [2020-09-03]
  Nyckelord :Naturresurser; Institutioner; Korruption; Botswana; Sydsudan;

  Sammanfattning : Flertal länder i subsahariska Afrika har drabbats av så kallade resursfällan, vilket går under namnet The Resource Curse (TRC). Teorin argumenterar för att detta känns igen genom stora mängder naturtillgångar och låg politisk och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt utnyttjande och korruption En kvantitativ studie av sambandet mellan individers utbildning och uppfattning samt upplevelse av ’sextortion’ i Latinamerika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Lindgärde; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several studies about corruption show that gender has a spectrum of its own regarding the subject. Amongst several corruption forms that are based on gender, a specific one is the combination of sexual exploitation and corruption, also defined as sextortion. The costs of the issue are severe for individuals and societies. LÄS MER

 4. 4. PÅVERKAR NATIONELL KORRUPTION EUROPAPARLAMENTSVAL? En kvantitativ studie om korruption och valdeltagande i östeuropeiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Szwarcwald; [2020-04-21]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Europaparlamentet; val; valdeltagande; korruption; öst; östeuropa; European Union; European parliament; elections; turnout; corruption; east; eastern Europe;

  Sammanfattning : The presence of corruption threatens the principles of democracy by put aside the normsexisting for political equality and political competition. Corruption has been shown byresearch in national elections to either mobilize voters or make them not want to vote. LÄS MER

 5. 5. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER