Sökning: "korruptionen"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet korruptionen.

 1. 1. Municipal Solid Waste Management in Informal Settlements – A multiple-case study of challenges and possibilities in the favelas and informal sector of Rio de Janeiro city

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Emma Bergman; [2019]
  Nyckelord :municipal solid waste management; informal settlement; favela; waste picker; recycling cooperative; environmental protection; social inclusion; Rio de Janeiro; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, about one billion people in the world live in informal settlements and lack access to basic services and city infrastructure. In Rio de Janeiro, approximately 1,4 million people, one fourth of the city population, live in informal settlements, in Brazil called favelas. LÄS MER

 2. 2. Vilka korruptionssyndrom påverkas Kosovo av? : En fallstudie om korruptionen i Kosovo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Benjamin Shehu; [2018]
  Nyckelord :Korruptionssyndrom; korruption; Kosovo och korruptionsbekämpning;

  Sammanfattning : Corruption is a global phenomenon were countries get involved socially, politically and economically.1 Corrupted actions in one country don’t need to be seen as corruption in another country, the law on what is considered corruption differs. LÄS MER

 3. 3. Korruption i Afrika : En studie om anti-korruptionsarbete och utvecklingsbistånd

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Claudia Cleopatra Botros; [2018]
  Nyckelord :Korruption; Anti-korruptionsarbete; Utvecklingsbistånd;

  Sammanfattning : Korruption är ett allvarligt problem som har många negativa effekter på samhällets olika sektorer, därför måste korruption i all dess form bekämpas. De länder som är mest drabbade av korruption är Somalia och Sydsudan. LÄS MER

 4. 4. Analyse of the early effects on the Ukrainian forestry sector as a result of the Log Export ban : an interview study with economic analyses, including theories about trade and export

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Magdalena Olsson; [2017]
  Nyckelord :corruption; economy; forestry; LEB; Log Export Ban; timber; Ukraine; ekonomi; korruption; skogsbruk; timmer; Ukraina;

  Sammanfattning : Illegal logging and illegal export of roundwood has been of great concern within the forestry sector around the whole world for a long time. One of the most common tools used in hopes to resolve this issue is a law called The Log Export Ban (LEB). LÄS MER

 5. 5. Trade unions' freedom of association in Cambodia - A study on the Trade Union Law and its possible implications on trade unions in the Cambodian garment industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Ski; [2017]
  Nyckelord :Cambodia; Trade Union Law; freedom of association; organisational autonomy; garment industry; ILO Convention No. 87.; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera Fackföreningslagen och dess potentiella konsekvenser för fackföreningars föreningsfrihet i den kambodjanska textilindustrin. Utöver detta analyseras lagen i förhållande till redan befintlig nationell lagstiftning samt i relation till internationell rätt rörande föreningsfrihet. LÄS MER