Sökning: "kors"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet kors.

 1. 1. Skräp är bara skräp om du skräpar ned : En fallstudie om att skapa ett användarvänligt avfallssystem och att kommunicera avfallsminimering och återvinning i Ebbepark, Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Maria Nilsson; Linnea Orsholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. However, today’s use of resources is higher than what earth can sustain and therefore the linear economy, where resources become waste right after usage, needs to evolve into a more circular one, an economy that uses and reuses resources in a more efficient way. LÄS MER

 2. 2. "Den andre" som etnocentriskt spektakel -En kritisk diskursanalys av Sportbladets nyhetsrapportering i samband med fotbolls-VM 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rina Isufi; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; the other; sportbladet; ethnocentric; media logic;

  Sammanfattning : Att fotbollsspelare representerar en nation när det spelas världsmästerskap är givet. Dagens landslag i fotboll ser numera inte ut som de gjorde för 100 år sedan. Migration har förflyttat människor kors och tvärs över landsgränser. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet vid val av apotek : Enkätundersökning om kunskap och uppfattningar om symboler för godkänt apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emil Bladh; [2019]
  Nyckelord :Internetapotek; E-apotek; E-handel; Illegala internetapotek; Illegala apotek; Symboler för godkända apotek; EU-symbol för apotek; Svensk-symbol för apotek; Kontrollera apotek; Online apotek; Läkemedelsverkets symbol för godkänt apotek; Europeiska kommissionens symbol för godkänt apotek; Grönt kors; LMVs symbol;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka individers kunskap om symboler för godkända apotek samt hur en sådan märkning och andra faktorer påverkar deras val av apotek ur ett säkerhetsperspektiv. Introduktion: I en kartläggning av Läkemedelsverket från 2008 hittades 51 illegala webbsidor som riktade sig till svenska apotekskunder. LÄS MER

 4. 4. Predicting website exits with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Schulze; [2018]
  Nyckelord :Machine Learning; Website Exits;

  Sammanfattning : Website hosts want interested visitors who engage in the activities that are the purpose of a website. This is usually achieved by designing the website to be simple to navigate and aesthetically pleasing. LÄS MER

 5. 5. Chassis Design of a Control Pod for a Kite Power System

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Erik Soukka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is the report of a master thesis in light weight design of a component in a system that harnesses wind power with a kite. The thesis is a degree project in Naval Architecture at KTH with the course code SD271X. The design work is mostly of a structural nature, but systems engineering, and conceptual design is also a major part of thestudy. LÄS MER