Sökning: "korslimmat trä"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden korslimmat trä.

 1. 1. Undersökning av grundläggningsmetod, kantbalkar utförda med glas, polystyren och korslimmat-trä.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Eliasson; Olle Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Carbon dioxide emissions; small house; foundations; crosslaminated wood; ultimate limit state; Serviceability limit state; shear force; core boundary; U-Value; 2:1 load distribution; elasticity theory; hooks law; strain; Koldioxidutsläpp; småhus; grundfundament; korslimmat-trä; brottgränstillstånd; bruksgränstillstånd; skjuvkraft; kärngräns; U-värde; 2:1 lastfördelning; elasticitetsteori; Hookes lag; töjning;

  Sammanfattning : Byggbranschen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser, och det är därför viktigt att utforska hållbara material för att minska påverkan. Studien fokuserar på grundfundament för mindre trähus i Sverige, där betong i platta på mark ersätts med korslimmat trä (KLT) för att reducera klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Traditionella reglar och korslimmat trä : En jämförelse av småhusbyggnader med fokus på mängden material och spill som går åt vid framtagning av väggelement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Meltem Kibar; Zhra Kudhayer; Valentina Hanna; [2023]
  Nyckelord :Träreglar; KL-trä; produktion; återanvändning; spill; PUR-lim; MUF-lim; brand och materialåtgång.;

  Sammanfattning : This study compares two wood materials, cross-laminated timber (CLT) and traditional wood studs, for small house construction. The aim of this degree project is to assess their specific properties and differences in terms of sustainability and safety. LÄS MER

 3. 3. Utmaningarna att få korslimmat trä cirkulärt : En studie i KL-trä värdekedja, återbruks potentialen

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Peter Norgren; Sofie Signell; [2023]
  Nyckelord :Korslimmat trä; Cirkulär ekonomi; Återbruk;

  Sammanfattning : I nutidens samhälle är klimatfrågan det område som diskuteras mest i världen. Vi har kommit till insikt att aspekter kring miljöfrågor, hållbart byggande och klimatförändringar måste tas på största allvar. Hur vi bygger idag kommer att påverka generationer framåt lika väl som tidigare generationers val påverkar oss idag. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk dimensionering av KL-trä – Jämförelse av nuvarande Eurokod 5 och kommande version

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Emil Karlsson; Gelan Hama Jan; [2023]
  Nyckelord :CLT; cross-laminated timber; fire safety; firedesign; Eurocode; KL-trä; korslimmat trä; brandsäkerhet; branddimensionering; Eurokod;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn är en bidragande faktor till växande koldioxidutsläpp och det krävs därför klimatbaserade innovationer för att arbeta mot ett hållbart och långsiktigt samhälle. På senare år har råvaran trä använts i form av KL-trä som konstruktionsmaterial i allt fler och större byggnader. LÄS MER

 5. 5. Påföljder av inbyggd fukt i konstruktionselement av korslimmat trä

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Nils Albertsson; Isak Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; moisture; timber floor construction; moisture diffusion; Korslimmat trä; Fukt; Träbjälklag; Fuktdiffusion;

  Sammanfattning : In spring 2023, two engineering students from Jönköping University collaborated with GBJ Bygg Jönköping to investigate the impact of moisture on cross-laminated timber (CLT) and its drying process. The study aimed to identify potential issues, damages, and propose mitigation methods. LÄS MER