Sökning: "kort historia"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden kort historia.

 1. 1. Hur historiemedvetande definieras & tillämpas i forskning samt hur detta kan utveckla historieämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :My Sirenius; Tobias Lundh; [2021]
  Nyckelord :HISTORIEMEDVETANDE; HISTORIEUNDERVISNING; HISTORIEÄMNET; HISTORIEDIDAKTIK;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt ämnade att undersöka och sammanställa forskning inom vårt problemområde och svara på vår frågeställning “Hur definieras och tillämpas historiemedvetande i forskning och hur menar forskningen att historieämnet kan utvecklas?”. I våra sökresultat fann vi olika vetenskapliga artiklar, studier och bokkapitel som var relevanta för frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. Soil, Sand and City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Allouche; [2021]
  Nyckelord :urban design; sustainable development; kibbutz; israel; ashdod; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time when the modernistic ideology peaked around the globe, although it had been the dominant urban planning paradigm since the early 1920s. The large number of migrants moving to the newly formed nation stressed the need of rapid urban development. LÄS MER

 3. 3. Överlevandes möte med Sverige -En studie av vittnesmål från Polska Källinstitutet i Lund 1945-1946Hanna JanssonSjälvständigt arbete i historia 15 hpHandledare: Izabela DahlVårterminen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur överlevande från de nazityska koncentrationslägren skildrar sitt möte med Sverige eller svensk hjälporganisation. Detta görs genom att studera vittnesmål från Polska Källinstitutet i Lunds arkiv. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :samer; indianer; nordamerikanska ursprungsbefolkningen; läroboksgranskning; kritisk diskursanlays; Homi Bhabha; vi och dem ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samerna respektive den nordamerikanska ursprungsbefolkningen framställs i samtida historieläroböcker för gymnasiets senare historiekurser. Det som undersökts är hur de två ursprungsfolkens historia och kulturmöten framställs i relation till vad som står i Gy11:s läroplan. LÄS MER

 5. 5. A Discourse Analysis of Anthropocene in IHOPE Publications : Is There a Place for Archaeology?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Félice Rubin; [2020]
  Nyckelord :Anthropocene; archaeology; agency; human-nature; environmental determinism;

  Sammanfattning : This thesis explores in what way the organisation IHOPE discuss the concept of Anthropocene in text. The texts analysed are based on a selection from publications on IHOPE’s webpage that encompass the word ‘Anthropocene’. LÄS MER