Sökning: "kort lån"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kort lån.

 1. 1. Amorteringskraven och vinstskatt : Orsaker till inlåsning och minskad rörlighet påbostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Allingmon; Julia Larsson; [2019]
  Nyckelord :Capital income taxes; amortization requirements; debt ratio; lockins; Vinstskatt; amorteringskrav; skuldkvotstak; inlåsningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats syftar till att undersöka hur kapitalvinstbeskattningen på fastigheter och amorteringskraven på de lån som tas påverkar rörligheten på bostadsmarknaden idag. Vi kunde se att ämnet ofta är med i debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i Sverige men det visade sig finnas studier som gjorts i USA. LÄS MER

 2. 2. Pecking order i svenska tillväxtföretag -En kvantitativ studie kring finansiering i svenska gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Engwall; Fredrik Thorén; [2017-08-10]
  Nyckelord :Pecking order; tillväxtföretag; gasellföretag; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företag kan antingen finansiera sin verksamhet via interntgenererade medel, externa lån eller nyemitterat kapital. Pecking order-teorin beskriver dennahackordning som det internt genererade egna kapitalet som mest föredraget, följt av externaskulder och till sist nyemitterat externt eget kapital som minst föredraget. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding of condominium

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Crowd Funding; Crowd Funding; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether a specific method of financing, so called Crowd Funding, CF, can be applied on the Swedish housing market. Limitations are made to the housing market of Stockholm since it is different in many ways from the housing market in the rest of the country. LÄS MER

 4. 4. Det är bara att låna och köpa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johan Magnus Modig; Adam Strand; [2014]
  Nyckelord :Bostadspriser Bolåneränta Bostadsmarknad Hushållens skuldsättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur räntan påverkar priset på bostäder på den svenska marknaden, och hur ett avskaffat ränteavdrag skulle påverka prisutvecklingen på lång sikt och på kort sikt. Teorin säger att bostadspriset styrs av en mängd olika faktorer och är trögrörligt vid förändringar av de förklarande faktorerna. LÄS MER

 5. 5. Snabblån : De lege lata och de lege ferenda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Dejan Pucar; Jacob Russell; [2014]
  Nyckelord :Swedish Financial Service Authority; payday loan; overindebtness; supervision; Consumer Credit Act; consumer protection; Act regarding some credits to consumers; the rule of health; credit reference; Finansinspektionen; snabblån; sms-lån; överskuldsättning; tillsyn; konsumentkreditlagen; konsumentskydd; lag om viss kreditgivning till konsumenter; sundhetsregeln; kreditprövning;

  Sammanfattning : Utveckling på kreditmarknaden har gett upphov till nya kreditformer. Ett exempel på en sådan kredit är snabblån. Snabblån utmärks av att det är kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. Vidare är låneprocessen enkel. LÄS MER