Sökning: "kort möte"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kort möte.

 1. 1. "Det livsviktiga samtalet" En intervjustudie om distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :district nurse; content analysis; experiences; safe care; telephone consulting; distriktssköterska; innehållsanalys; säker vård; telefonrådgivning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är ett av distriktssköterskans arbetsområden inom primärvården och innebär ett komplext och kort möte. Brister i kommunikationen är den vanligaste orsaken till att vårdskador uppstår och bristande kommunikation vid telefonrådgivning kan leda till felaktiga eller försenade diagnoser. LÄS MER

 2. 2. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att bemöta oroliga patienter preoperativt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lars Henberg; Daniel Johansson; [2018]
  Nyckelord :oro; preoperativ; anestesisjuksköterska; anestesi; upplevelse; möte; patient;

  Sammanfattning : Att vara föremål för en operation och allt vad det innebär, medför i princip alltid någon form av anspänning och oro för den enskilda patienten. Alltifrån en ny främmande miljö, som den en operationsklinik erbjuder, till oro för sövning och kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av det preoperativa mötet med anestesisjuksköterskan : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Ringblom; Hanna Siewertz; [2018]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; patient; upplevelse; preoperativt möte; trygghet;

  Sammanfattning : Patienter som ska genomgå kirurgi är i en sårbar och utsatt situation där många känner oro och rädsla. Det tidspressade operationsschemat ställer stora krav på anestesisjuksköterskan i att förmedla trygghet i det korta preoperativa mötet med patienten. LÄS MER

 5. 5. WikUp - Quick learning in Augmented Reality using Wikidata

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rasmus Olofzon; [2018]
  Nyckelord :augmented reality; Wikidata; interaction design; iterative design; Unity; Meta 2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Learning is something everyone has to do. Different approaches to facilitate the process of learning has been tried throughout history. With technologies such as Internet, and augmented and virtual reality there might be possibilities to devise new ways of learning. LÄS MER