Sökning: "kortikoid"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kortikoid.

  1. 1. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :sara Adolfsson; [2019]
    Nyckelord :prednisolon; glukokortikoid; kortikoid; kortison; kortikosteroid; farmakokinetik; farmakodynamik; leukocytrespons; intravenös bolus;

    Sammanfattning : Prednisolon är ett av de mest förskrivna veterinärmedicinska läkemedlen i Sverige och i många andra länder. Prednisolon är ett kortisonpreparat med intermediär glukokortikoid effekt och duration. LÄS MER