Sökning: "kortisol"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet kortisol.

 1. 1. Vilket av läkemedlen insulin eller metformin medför bäst kontroll av glukosvärdet hos kvinnor med graviditetsdiabetes?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sarah Nazar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gravida kvinnor kan drabbas av diabetes och oftast är tillståndet tillfälligt bara under graviditeten, vilket kallas för graviditetsdiabetes GDM. Under graviditet är kroppens celler extra resistenta för insulin dvs att det sker en sänkning av insulinkänslighet, som kan vara pga. moderkakans frisättning av hormoner t.ex. LÄS MER

 2. 2. Effekten av fysisk aktivitet på biomarkörer för klinisk depression, en strukturerad, kvantitativ litteraturanalys med implikationer för framtida behandling.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Julius Anderberg; Alexander Attila Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Biomarkers; Physical activity; Major depressive dissorder; Litterature study; Systematic; Effect size; Mean difference; Biomarkörer; Fysisk aktivitet; Depression; Litteraturstudie; Systematisk; Effektstorlek; Medelvärdesdifferens;

  Sammanfattning : The aim of this study was to do a structured analysis of the literature on biomarkers for major depressive disorder (MDD) and how these biomarkers may be modulated by physical activity (PA). This with implications for future treatment of mild to moderate MDD with PA. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av studenters stressnivåer under pågående kurs och vid tentamenstillfälle.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Simona Matti; [2022]
  Nyckelord :Cortisol; Dehydroepiandrosteron; students; kortisol; Dehydroepiandrosteron; studenter;

  Sammanfattning : Stress innebär en del komplexa reaktioner som sker i kroppen exempelvis en ökning av fysiologiska, psykologiska och beteendemässiga försvarsberedskaper. Stress innefattar bland annat en ökning av kortisol respektive dehydroepiandrosteron (DHEA) vid stress. Denna höjning är en följd av aktiveringen av hypotalamus-hypofys-binjureaxeln. LÄS MER

 4. 4. Bidrar HPA-axeldysfunktion till ökad demensrisk? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Titti Laurin; [2022]
  Nyckelord :Cortisol; HPA axis; dementia; Alzheimer s; Kortisol; HPA-axel; demens; Alzheimers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens drabbar en stor del av den äldre befolkningen och antalet insjuknade väntas stadigt stiga. Det finns i dagsläget ingen sjukdomsbotande behandling och etiologin är oklar. Hypotalamus-hypofys-binjurebark (HPA)-axeln är ett neuroendokrint system som aktiveras vid exponering för endo- respektive exogena stressorer. LÄS MER

 5. 5. Från serum till plasma : Jämförelse av paratyroideahormon samt kortisol på Cobas 8000®

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maline Mellberg; [2022]
  Nyckelord :Parathyroid hormone; cortisol; electrochemical luminescence; Cobas 8000®; imprecision; correlation; Paratyroideahormon; kortisol; elektrokemilumenicense; Cobas 8000®; imprecision; korrelation;

  Sammanfattning : Paratyroideahormon (PTH) och kortisol är två analyter som i dagsläget analyseras i serum med elektrokemilumenicense på instrumentet Cobas 8000® på Klinisk Kemi på Länssjukhuset i Kalmar. I framtiden är det planerat att övergå till att analysera dem i plasma. LÄS MER