Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 16 - 20 av 36 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 16. Den fula ankungen : En undrsökning om torghandelns vara i Stockholm 1990 - 2014

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Bonnie Bernström; [2014]
  Nyckelord :Open air market; street economy; Stockholm; suburbs; body; transformations; cultural capital; Torghandlare; gatuekonomi; Stockholm; förort; invandring; kroppslighet; transformationer; estetiskt och kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Undersökningens huvudfråga är hur den uråldriga torghandeln kan fortsätta existera i det svenska samhället där logik, ordning och välstånd ofta går på tvärs med torghandelns flyktighet, kortsiktighet och umbäranden. Oordning och informellt är två nyckelord i beskrivningarna av torghandeln historiskt och i den aktuella internationella forskningen. LÄS MER

 2. 17. Goda affärer? Frågan om huruvida det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet kan och bör kombineras med andra intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Klingmyr; [2014]
  Nyckelord :Associationsrätt; förmögenhetsrätt; aktiebolagsrätt; vinstsyfte; vinstmaximeringsprincipen; CSR; Corporate Social Responsibility; Association Law; Corporate Purpose; Profit maximization; Profite motive; Profit objective; Business ethics; affärsetik; intressentmodeller; aktiebolagets målfunktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The limited liability company (Sw. “aktiebolag”) as a legal figure constitutes one of the basic components in Swedish business life and has continuously evolved with society at large. LÄS MER

 3. 18. An Algorithm for Optimal Guitar Fingering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Vladimir Grozman; Christopher Norman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Almost every note on the guitar can be played in several different locations, using one of several fingers. The number of ways a musical piece can be played therefore grows exponentially with the number of notes in the piece. Several things influence a guitar player’s choice of fingering. LÄS MER

 4. 19. Informella sektorns roll för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Matilda Frid; Anna Klöfver; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ohållbar elavfallshantering är ett växande globalt problem. Stora delar av världens elavfall skeppas idag till utvecklingsländer där det dumpas på soptippar. Fattiga människor inom den informella sektorn lockas till dessa soptippar i hopp om att kunna återvinna vissa material som de sedan kan sälja för sin försörjning och överlevnad. LÄS MER

 5. 20. Juniorfinansiering i fastighetsbranschen– Fokus kring Mezzanine

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alessandro Naghavi; Sebastian von Berens; [2013]
  Nyckelord :Junior-; alternative-; mezzanine-; financing; real estate; investments; financing methods; capital structure; LTV; tranche; track record; IRR; total return; lenders; borrowers; senior loan; equity gap; Junior-; alternativ-; mezzanine-; finansiering; fastighetsinvestering; finansieringsmetoder; kapitalstruktur; LTV; tranche; track record; IRR; total avkastning; långivare; låntagare; seniorlån; equity gap;

  Sammanfattning : Real estate financing is one of the key figures for financial success and fundamental to asuccessful business. Funding will come in several different ways, from existing cashflows andassets to new capital requirements which are aimed at different markets. LÄS MER