Sökning: "korttidsfrånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet korttidsfrånvaro.

 1. 1. Korttidsfrånvaro i en offentlig organisation : En kvalitativ studie inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kristin Backlund; Anna Palm; [2015]
  Nyckelord :Short-term absence; public organization; home care; psychosocial work environment; DCS; Korttidsfrånvaro; offentlig organisation; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; DCS;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka varför korttidsfrånvaron hade ökat inom hemtjänsten i en offentlig organisation med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Studien bygger på nio intervjuer som analyserades genom en grundläggande kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Korttidsfrånvaro bland kvälls- och nattarbetare : - En kvantitativ undersökning av orsaker till korttidsfrånvaro och arbetsförhållanden utifrån krav-kontroll-stödmodellen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Johanna Hulldin; Theresia Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Korttidsfrånvaro; orsaker; arbetsförhållanden; krav-kontroll-stöd; kvälls- och nattarbetare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Riskabelt bruk av alkohol: Screening av riskbruksförekomst på plastindustri

  L3-uppsats,

  Författare :Christin Svensson; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes under 2009 som en väsentlig del i ett projekt vid en plastindustri i södra Sverige och syftade till att identifiera personer som har ett riskabelt bruk av alkohol samt att få dem att reflektera över sina vanor. Samtidigt önskade företaget påverka sina anställda till en sund livsstil. LÄS MER

 4. 4. Korttidsfrånvaro – en pilotstudie av alkoholens betydelse

  L3-uppsats,

  Författare :Eva Björnman; [2008]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många arbetsplatser har haft upprepade problem med korttidsfrånvaro hos arbetstagarna. Arbetsgivaren kan då kräva sjukintyg från första dagen.De företag som har Feelgood som företagshälsovård ansåg att det fanns ett stort behov av att ta reda på orsakerna till detta. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av läkarbesök och förstadagsanmälan av frånvaro hos anställda i Omsorgsförvaltningen, Värnamo Kommun

  L3-uppsats,

  Författare :Per-Åke Johansson; [2008]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Korttidsfrånvaron inom Omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun har av arbetsledningen befunnits hög och man har då valt en strategi för hantering av korttidsfrånvaron som blivit föremål för denna utvärdering.Undersökningen omfattar en sammanställning av de läkarbesök som genomförts med anledning av upprepad korttidsfrånvaro bland anställda i Omsorgsförvaltningen i Värnamo Kommun. LÄS MER