Sökning: "korttidsfrånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet korttidsfrånvaro.

 1. 1. Effekterna av en arbetsplatsintervention med fysisk aktivitet – En utvärderingsstudie av fysiologiska hälsomarkörer och inre motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Engström; Ebba Lindström; [2019-08-14]
  Nyckelord :Arbetsplatsintervention; fysisk aktivitet; Hälsoprofilbedömning; inre motivation;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Anders RaustorpAntal sidor: 44Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Korttidsfrånvaro i en offentlig organisation : En kvalitativ studie inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kristin Backlund; Anna Palm; [2015]
  Nyckelord :Short-term absence; public organization; home care; psychosocial work environment; DCS; Korttidsfrånvaro; offentlig organisation; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; DCS;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka varför korttidsfrånvaron hade ökat inom hemtjänsten i en offentlig organisation med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Studien bygger på nio intervjuer som analyserades genom en grundläggande kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Proaktiva och tidiga rehabiliteringsinsatser – En bortglömd möjlighet : En utvärderingsforskning av en rehabiliteringstjänst inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jack Norling; Jessica Unebrink; [2013]
  Nyckelord :Rehabilitation; Workrelated injury illess; Long-term sick; Cost-efficacy; Proactive; Rehabilitering; Arbetsrelaterade besvär; Långtidssjukskrivning; Kostnadseffektivitet; Proaktiv; Insatser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att problematisera Susano AB:s tjänst Rehablinjen med hjälp av KASAM-teorins livsfrågeformulär som verktyg för att nå insikt om tjänsten hade potential för att i framtiden användas vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid konflikter på arbetsplatsen. Syftet med tjänsten Rehablinjen ämnar identifiera bakomliggande faktorer till den upprepade korttidsfrånvaron eller konflikterna och på så sätt förebygga risk för långtidssjukskrivningar, vilket vi anser är en av dagens gedigna samhällsproblem. LÄS MER

 4. 4. Korttidsfrånvaro bland kvälls- och nattarbetare : - En kvantitativ undersökning av orsaker till korttidsfrånvaro och arbetsförhållanden utifrån krav-kontroll-stödmodellen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Johanna Hulldin; Theresia Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Korttidsfrånvaro; orsaker; arbetsförhållanden; krav-kontroll-stöd; kvälls- och nattarbetare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Korttidsfrånvaro inom offentlig verksamhet : Enhetschefers upplevelse av samarbetet med en företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Helena Svanered; Ann-Katrin Samuelsson; [2011]
  Nyckelord :short-term absenteeism; sick-leave; occupational health; stress; coping; korttidsfrånvaro; sjukfrånvaro; företagshälsovård; stress; coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa enhetschefers upplevelser och värderingar av samarbetet med en företagshälsovård angående upprepad korttidsfrånvaro. Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Tio enhetschefer i två kommuner intervjuades och resultatet bygger på deras subjektiva upplevelser. LÄS MER