Sökning: "koski"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet koski.

 1. 1. Randomly perturbing the bytecode of white box cryptography implementations in an attempt to mitigate side-channel attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Koski; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study takes one step further towards constructing a tool able to automatically amplify the security on your cryptographic implementations. In white box cryptography the encryption key is hidden inside the encryption algorithm out of plain sight. LÄS MER

 2. 2. Integrating Sustainability in Product Development : An Investigation of Drivers, Challenges, and Decision Support Tools for Sustainability Integration in the Early Phases of Product Development

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Joakim Koski; Oscar Lindskogen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Product Development; Challenges Sustainable Product Development; Drivers Sustainable Product Development; Decision Support Tools Sustainable Product Development;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase the knowledge for both academia and practitioners on how to integrate sustainability aspects in product development by studying current research and comparing these findings to empirical material retrieved from an industrial company. Seco, which functioned as the case company of this study, was used as the source for the empirical data collection. LÄS MER

 3. 3. Bronsålderns Hallunda och Apalle : Två centralplatser i östra Mellansverige med metallverksamhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Sanna Koski; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Joakim Koski; [2019]
  Nyckelord :industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Sammanfattning : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att geamningsstöd till mammor medprematurfödda barn

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Koski; Emilia Lindfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER