Sökning: "kosmologi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet kosmologi.

 1. 1. Nonequilibrium gauge field in Two Particle Irreducible real time formalism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Rasmus Hansen; [2019]
  Nyckelord :Gauge field; non-equilibrium; quantum field theory; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study what effect a photon field has on the equations of motion and the decay of a charged scalar field in thermal equilibrium at finite temperature and outside of thermal equilibrium. To do this we calculate the two-particle irreducible effective action for the mean fields and propagators and derive their equations of motion. LÄS MER

 2. 2. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER

 3. 3. Simple cosmological models and their descriptions of the universe

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematik

  Författare :Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Tensors; General relativity; Einstein s field equations; Cosmology; Friedmann s equation; FLRW-spacetimes; Tensorer; Allmän relativitetsteori; Einsteins fältekvationer; Kosmologi; Friedmanns ekvation; FLRW-rumtider;

  Sammanfattning : Cosmology is the study of the universe as a whole, and attempts to describe the behaviour of the universe mathematically. The simplest relativistic cosmological models are derived from Einstein's field equations with the assumptions of isotropy and homogeneity. LÄS MER

 4. 4. Ett starkt och heligt landskap : Centralplats och kosmologi under järnåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Karl- Erik Nordström; [2018]
  Nyckelord :Iron Age; Mid- Sweden; Hälsingland; Central Place; Strong landscape; Cosmology;

  Sammanfattning : Karl- Erik Nordström 2018. A strong and sacred Landscape. Central Places and Cosmology during the Iron Age   This study intends to address a specific aspect of the landscape, not only as something that can be linked to economic, political and legal factors but also spiritual and cosmological. LÄS MER

 5. 5. Livsenergi-Reiki som healing metod

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rebecca Wallin; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; medicinsk antropologi; alternativ behandling; Reiki; healing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Reikihealing med sitt ursprung från Japan och holistiska synsätt erbjuder andra förklaringsmodeller och svar på frågor än den traditionella biomedicinen. Det innefattar även att gå till botten med varför olika symtom uppstår. LÄS MER