Sökning: "kosmopolitism"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet kosmopolitism.

 1. 1. Kampen om framtiden : Svenska nyhetsmediers berättelser om den globala omställningen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Omställning; klimatjournalistik; global journalistik; kosmopolitism; risksamhället; klimatomställning; global omställning; den Andre a;

  Sammanfattning : Klimatrapporteringen i svensk press har ökat markant sedan Parisavtalet undertecknades 2015. Samtidigt har de globala koldioxidutsläppen fortsatt att öka, med undantag för nedgången under 2020 års coronapandemi. LÄS MER

 2. 2. Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tess Rikardsson; Carl Bylander; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; honor killings; honor crimes; political communication; critical discourse analysis; nationalism; cosmopolitanism; intersectionality; hedersvåld; hedersmord; politisk kommunikation; kritisk diskursanalys; nationalism; kosmopolitism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. LÄS MER

 3. 3. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- exkluderande eller inkluderande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elma Huskic; [2019]
  Nyckelord :migration; FN; ramverk; suveränitet; statslöshet; migranter; globalism; kosmopolit; universalism; internationell rätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie,”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- eckluderande eller inkluderande?”, har syftat till att undersöka hur irreguljära migranter exkluderas ur migrationsramverket och vilka konsekvenser som kommer av exkluderingen för migranten med hjälp av frågeställningen: ”På vilka sätt har den politiska konsensusen inom ramen för Global Compact for Migration (GCM) osynliggjort de irreguljära migranterna?” Analysen av studien gjordes med utgångspunkt i Carol Bacchis policyanalys Seyla Benhabibs teori ”The Rights of Others” . Med fokus på frågor som rör kosmopolitism, suveränitet och internationell rätt visar studien att irreguljära migranter exkluderas från GCM. LÄS MER

 4. 4. Expats´ in Zürich : A qualitative study of expats´ reasons and choices regarding integration, education and social grounds

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Andersson; [2019]
  Nyckelord :expats; education; Switzerland; sociology; international schools; integration; educational strategies; cosmopolitanism; Pierre Bourdieu; expats; Schweiz; utbildningssociologi; internationella skolor; integrering; utbildningsstrategier; kosmopolitism; pierre bourdieu;

  Sammanfattning : This study examines expats and their families in the canton of Zürich, Switzerland. Their reasons and choices regarding integrating (or not) into the Swiss society, educational strategies for their children and possessed capital assets upon arrival in Switzerland is the three problem statements being explored. LÄS MER

 5. 5. Afrofobi : En begreppsanalytisk studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Ghebre; [2018]
  Nyckelord :Afrophobia; Afroswede; Postcolonial; Cultural identity; Strategic essentialism cosmopolitism; Critical Whiteness Studies color blindness; Afrofobi; Afrosvensk; Postkolonial; Kulturell identitet; Strategisk essentialism kosmopolitism; Kritisk vithets studie färgblindhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a broader understanding of the concept of afrophobia. The purpose of the study is also to investigate how the term ”afrophobia” is expressed in public documents. LÄS MER