Sökning: "kost äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden kost äldre.

 1. 1. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. LÄS MER

 2. 2. Kunskaper om och attityder till E-nummer : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Selin Sungur; [2020]
  Nyckelord :E-numbers; food additives; E-nummer; livsmedelstillsatser;

  Sammanfattning : Bakgrund E-nummer, som är tillsatser i många olika livsmedel och produkter, har sedan länge funnits i Europa. Vid 1960-talet introducerades ett E-klassificeringssystem för att skydda konsumenterna mot möjliga livsmedelsrelaterade risker. LÄS MER

 3. 3. RISKFAKTORER FÖR MALNUTRITION BLAND ÄLDRE : En webbaserad enkätstudie genomförd på äldre över 70 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Julia Opitz; Nike Hansson; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; Äldre; Riskfaktorer; Sverige; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Undernäring kan vara problematiskt för äldre då kroppen inte tillgodoses med den näring och energi som den behöver. Det kommer att leda till bland annat försvagat skelett och minskad muskelmassa. Undernäring kan bero på en rad olika faktorer, där både sociala och fysiologiska riskfaktorer spelar in. LÄS MER

 4. 4. Patienter upplevelse av egenvård vid diabetes typ 2 : Beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Haglund; Yin Mon Tun; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; Patient; Sjuksköterska; Typ 2-diabetes; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-Diabetes är en av världens vanligaste folksjukdomar. Varje år dör fyra miljoner människor av diabetes och dess komplikationer. Det har ökat genom åren och det är 8,5 procent av världsbefolkningen över 18 år som drabbas av typ 2-diabetes. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans perspektiv på nutritionsfrågor inom äldreomsorden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Nortunen Anna; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; äldreomsorgen; nutritionsbehandling; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Äldre personer tillhör riskgruppen för malnutrition på grund av ålder, kroniskasjukdomar och multipla läkemedel. Sjuksköterskan har en viktig roll i nutritionsbehandlingeninom äldreomsorgen. LÄS MER