Sökning: "kost vid typ 2 diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden kost vid typ 2 diabetes.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Namam Jebar Mohammed; Nergz Dara Ismaeel; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 (DMT2) is a metabolic and chronic disease,that is one of the most common diseases in Sweden and around the world. The disease affects the individualś life in general and can lead to severe complications and sequelae. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av egenvård hos patienter med typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Van Tran; Claes Lindskog; [2021]
  Nyckelord :experiences; life change events; patients; qualitative study; self-management self-care; type 2 diabetes.; egenvård; kvalitativ studie; livsstilsförändring; patienter; typ 2-diabetes; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 har utvecklats till en global folksjukdom och utgör cirka 90 % av all diabetes. Kända orsaker till att insjukna i T2D är ärftlighet, ålder och dåliga levnadsvanor. En stor del av behandlingen består av egenvård och patienten har eget ansvar över sin sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Beskriva personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2: en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Francine Nsabimana; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; persons; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; personer; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Over the last three decades, diabetes mellitus type 2, DMT2 has increased significantly all over the world. Factors that have an effect on blood sugar levels are diet, physical activity and stress. The factors also have an impact on the development of DMT2. Some other risk factors are overweight, smoking and heredity factors. LÄS MER

 5. 5. Vegansk kost och typ 2-diabetes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tilda Holm; Patrik Svensson; [2021]
  Nyckelord :Type 2-diabetes; vegan diet; cardiovascular disease; public health; plant-based diet; prevention; Typ 2-diabetes; vegansk kost; kardiovaskulär sjukdom; folkhälsovetenskap; växtbaserad kost; prevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Kardiovaskulära sjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna världen över och står årligen för 18 miljoner dödsfall, en tredjedel av alla dödsfall. En av dessa sjukdomar är diabetes som en av elva i världen har i någon form och mörkertalet är stort. Typ 2-diabetes (T2D) kan vara ärftlig men är också påverkbart. LÄS MER